Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Podle sdělení pracovníků odboru  dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu bude od 16.6. do 22.6. 2008 úplně uzavřena silnice č. II/156, Novohradská  v úseku železničního přejezdu v katastrálním území Českých Budějovic. Důvodem uzavírky jsou stavební úpravy na objektu železničního přejezdu v rámci optimalizace trati Horní Dvořiště - České Budějovice. Objížďka je vedena pro osobní dopravu ulicemi Mánesova... / více
20.10.2008 / Dálnice D3 a České Budějovice / více
20.10.2008 / Přes miliardu korun mohou v příštích letech získat České Budějovice z Evropské unie na oživení levého břehu Vltavy, sídliště Máj a vodohospodářské infrastruktury ve městě. Právě tyto priority si klade takzvaný Integrovaný plán rozvoje města, který pro České Budějovice právě v těchto dnech zpracovává společnost MEPCO. „Integrovaný plán města je dokumentem, který pomáhá... / více
20.10.2008 / Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., která již čtvrtý rok zajišťuje provoz, údržbu a správu veřejného osvětlení v Českých Budějovicích navrhla a zhotovila slavnostní osvětlení kostela sv. Jana Nepomuckého v  ulici Boženy Němcové. " Minulý týden byly provedeny  světelné zkoušky , které dopadly úspěšně.  Kostel bude osvětlovat jedenáct  svítidel, z toho čtyři  svítidla jsou v zemi a ostatní na stožárech  a slavnostně se... / více
20.10.2008 / Dne 1. 7. 2008 nabývá účinnosti zákon 130/2008 Sb., kterým se mění zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bude zamezen přístup do Registru živnostenského podnikání v rámci celé České republiky. Obecní živnostenský úřad v Českých Budějovicích ruší na základě této skutečnosti úřední... / více
20.10.2008 / Primátor zve na punč U Beránka / více
20.10.2008 / Blahopřání k Masným krámů z Německa / více
20.10.2008 / Odbor územního plánování a architektury českobudějovického magistrátu připravil na čtvrtek 3. ledna 2008 od 10.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva projednání územní studie opatřené Třebotovice – Jih. Ta stanoví podmínky pro budoucí zástavbu rodinných domů v řešeném území. Do rozpracovaného návrhu studie lze nahlédnout na odboru územního plánování a architektury... / více
20.10.2008 / Nespokojenost s návrhem tzv. velké novely zákona o odpadech přiměla obce a města ve spolupráci s kraji k návrhu vlastní koncepce nakládání s odpady. Informoval o tom primátor Juraj Thoma po posledním zasedání Komory statutárních měst ve Zlíně dne 6. června, kde byly návrhy Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR představeny.... / více
20.10.2008 / Služebna městské policie otevře už před Silvestrem / více
20.10.2008 / Provoz v Českých Budějovicích bude hlídat deset radarů / více
20.10.2008 / Vydaná územní rozhodnutí na čtyři z pěti etap, podaná žádost o stavební povolení na jednu etapu a příprava dokumentace pro stavební povolení pro další – tak v současnosti vypadá stav projektové přípravy přeložky silnic II/156 a II/157, tzv. zanádražní komunikace. Příprava „na papíře“ úspěšně pokračuje, nicméně k výstavbě je stále daleko. Silnice se... / více
20.10.2008 / S žádostmi o dotace z Operačního programu životního prostředí, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR, město uspělo. „Podali jsme zatím čtyři konkrétní projekty, jejichž prostřednictvím jsme se ucházeli o finanční prostředky na zateplení objektů některých základních škol. Pozornost při výběru jsme soustředili především na aktuální stav budovy,“vysvětluje primátor Juraj Thoma a dále... / více
20.10.2008 / Chystaná úplná uzavírka se týká křižovatky českobudějovických ulic Kosmova – Dalimilova, dále křižovatky ulic Dalimilova – Boleslavova a části místní komunikace v Boleslavově ulici.  Důvodem jsou výkopové práce pro následnou rekonstrukci plynovodu, jejichž první etapa bude zahájena 25. června a potrvá do 15. července. Druhá etapa prací je plánována v termínu... / více
20.10.2008 / Návrhy legislativních úprav, které by umožnily rychle a pružně reagovat zřizovatelům mateřských škol na stále se zvyšující počty žádostí o umístění dětí do školských zařízení, jsou součástí dopisu adresovanému ministru školství , mládeže a tělovýchovy Ondřeji Liškovi. Město České Budějovice zřizuje celkem osmnáct mateřských škol s celkovou kapacitou  2500 míst.... / více
20.10.2008 /   Při dopravní nehodě došlo k poškození  světelné dopravní signalizace na křižovatce českobudějovických ulic Pražská - Nemanická - Okružní. Semafory jsou vyřazeny z provozu a v několika příštích dnech nebudou fungovat. Proto by řidiči v tomto frekventovaném úseku měli dbát zvýšené opatrnosti.... / více
20.10.2008 / V době konání akce Múzy na vodě, tj. od 29.6. do 3.7.2008 bude cyklostezka na pravém břehu Malše od Biskupské po průchod do Radniční ulice ve zvláštním režimu, to znamená s omezením průjezdnosti od 18.00 do 21.00 hodin. Od 21.00 hodin bude úplně uzavřena. ... / více
20.10.2008 / Uzavírka Ledenické a dalších ulic / více
20.10.2008 / Je to silné tvrzení, ale nemohu si pomoci – domnívám se, že když poslanci na své středeční schůzi odebrali obecním policiím pravomoc měřit rychlost, nemohli být při smyslech. O to více mne mrzí, že úpravu zákona podpořili i kolegové z ODS a především ministr dopravy. Jeho resort totiž v roce 2004 zpracoval... / více
20.10.2008 / Děti nastoupí do nových tříd MŠ Vrchlického nábřeží / více
20.10.2008 / Služebna na Máji zahájila provoz / více
20.10.2008 / Vážení čtenáři Novin českobudějovické radnice, upozorňuji vás, že právě vyšlo prosincové číslo. Toto číslo, stejně jako všechna starší vydání najdete v červené sekci v rubrice Statutární město/Noviny českobudějovické radnice. Nebo po kliknutí zde se na ně dostanete přímo. Noviny v tištěné podobě budou distribuovány do poštovních schránek v prvním lednovém... / více
20.10.2008 / Českobudějovická paralympionička Jana Fesslová, která bude reprezentovat Českou republiku na letošních Letních paralympijských hrách v Pekingu, spustila 30. června své osobní webové stránky, na jejichž výrobu přispělo město. Na stránkách www.jana-fesslova.cz jsou informace nejen ze sportovního světa postižených, ale i fotky z cest, které Jana Fesslová postižení podnikla (do Číny například letos... / více
20.10.2008 / Mezi úpravami zákonů, jimiž se minulý týden zabývala poslanecká sněmovna (především měření rychlosti městskými policiemi), poněkud zapadla jedna také velice důležitá pro obce a města – novela zákona o odpadech, která omezuje výkupy kovů. Pokud novelu schválí i Senát a prezident, budou moci napříště dodávat do sběren kovový odpad pouze... / více
20.10.2008 / Až do 15. dubna 2008 bude úplně uzavřena místní komunikace v ulici Dukelská ( úsek mezi ulicemi Havlíčkova a M.Vydrové,) v Český Budějovicích. K prodloužení původního termínu uzavírky v úseku od ulice Havlíčkova po dům č. 45 došlo z důvodu nutnosti pokračování stavebních prací k ulici M.Vydrové , konkrétně... / více
20.10.2008 /  V termínu od 7.7. do 7.9.2008 bude úplná uzavírka lávky přes Dobrovodskou stoku v ulici J.Lomského v Suchém Vrbném . Důvodem jsou stavební úpravy zmíněné lávky , která bude kompletně rekonstruována.  Objízdná trasa je stanovena ulicí Čsl.legií a V.Nezvala. ... / více
20.10.2008 / Zastupitelstvo Českých Budějovic na svém dnešním zasedání rozhodlo o nositeli Ceny města za rok 2007. „Zastupitelé na doporučení kulturní komise a rady města udělili cenu Jihočeskému souboru písní a tanců Úsvit za udržování hudebních a tanečních lidových tradic jižních Čech. Soubor v loňském roce navíc oslavil již 55. výročí od svého... / více
20.10.2008 / Ještě dva dny, tj. do 4.7. 2008 do 24.00 hodin potrvá úplná uzavírka komunikace v Nemanicích na železničním přejezdu z důvodu jeho kompletní rekonstrukce. Práce byly zahájeny 1.7.2008 . ... / více
20.10.2008 / České Budějovice uspěly se svými žádostmi o dotace adresované Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Dostanou od něj celkem 2,949 milionu korun, za které ještě v letošním roce vybudují nové úseky cyklostezek a zvýší bezpečnost přechodů v Novém Vrátě a v Nových Hodějovicích. „V případě cyklostezek pokryjí dotace od státního fondu 60 procent stavebních nákladů,... / více

Stránky