Aktuality města České Budějovice

17.04.2019 / Hokejového turnaje se zúčastnily týmy složené z vojáků, policistů, záchranářů a dalších členů složek IZS. / více
17.04.2019 / Spolu s již zahájeným úsekem mezi Hodějovicemi a Třebonínem tvoří tato stavba obchvat Českých Budějovic, který odvede z města veškerou tranzitní dopravu. / více
17.04.2019 / Ve dnech od 18. 4. do 21. 4. 2019 se v centru Českých Budějovic uskuteční tradiční kulturní akce Velikonoční hrkání. / více
16.04.2019 / Primátor města Jiří Svoboda dne 16. 4. 2019 navštívil českobudějovické firmy Würth Elektronik iBE CZ s.r.o. a TYPODESIGN s.r.o. / více
17.04.2019 / Druhou etapou pokračuje úplná uzavírka třídy Československých legií, a to mezi ulicí Václava Špály a silnicí Ledenická. / více
16.04.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 15.5.2019 / více
16.04.2019 / Obnova povrchu chodníků v parku na křižovatce ulic Oskara Nedbala a Husova začne v tomto týdnu. / více
16.04.2019 / Město dlouhodobě podporuje aktivity Ředitelství vodních cest ČR, které se týkají Vltavské vodní cesty a nabízejí zvýšení atraktivity oblasti a oživení cestovního ruchu. / více
16.04.2019 / Město dlouhodobě podporuje aktivity Ředitelství vodních cest ČR, které se týkají Vltavské vodní cesty a nabízejí zvýšení atraktivity oblasti a oživení cestovního ruchu. / více
15.04.2019 / Během uplynulého víkendu dospěla stavba „Modernizace křižovatky Rudolfovská x Dobrovodská“ do další etapy, pro kterou bylo upraveno dopravně inženýrské opatření – uzavírka jednoho jízdního pruhu od viaduktu a od Suchého Vrbného. / více
15.04.2019 / Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu povoluje zvláštní užívání místní komunikace (chodník) v ulici Lidická třída pro vytvoření zařízení staveniště na přístavbu budovy Jihočeské vědecké knihovny. / více
14.04.2019 / V neděli 14. 4. 2019 se ve velkém sále DK Metropol uskutečnil slavnostní večer věnovaný bojovým sportům. / více
11.04.2019 / Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se v zasedací místnosti zastupitelstva města uskutečnila diskuze na téma stárnutí a dostupnost zdravotní péče. / více
12.04.2019 / Úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace ulice U Křížku a částečná uzavírka pozemní komunikace Dobrovodská pro stavbu ,,Přeložka STL plynovodu – Dobrovodská v rámci akce ,,D3 Úsilné – Hodějovice, přeložka VTL, STL plynovodu a přemístění VTL RS“ / více
11.04.2019 / V příštím týdnu z úterý16.4. na středu 17.4. bude přesunuto dopravní značení. / více
11.04.2019 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku místní komunikace - Piaristické náměstí, ulice Hroznová v úseku Mlýnská – Česká a ulice Panská. / více
09.04.2019 / Botel proti proudu, s.r.o. ze Střední školy obchodní a VOŠ České Budějovice, je nejlepší fiktivní firma, která zvítězila na 25. ročníku Mezinárodního veletrhu v Praze. / více
09.04.2019 / Akci pod záštitou primátora Jiřího Svobody a s finančním přispěním města uspořádalo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém společně s Gymnáziem Česká, Biskupským gymnáziem J. N. Neumanna a Církevní základní školou. / více
10.04.2019 / Úplná uzavírku pozemní komunikace v ulici Vrchlického nábřeží, U Elektrárny, Budovcova pro stavbu ,,Horkovod Č.B. – Havlíčkova kolonie II. etapa“. / více
10.04.2019 / Lávka, která propojuje město s lesoparkem Stromovka směrem na Český Krumlov nad silnicí Litvínovická, se dočká nového zábradlí. / více
10.04.2019 / Skupina českobudějovických dobrovolníků se rozhodla zapojit do akce "Ukliďme Česko" a gruntovat se chystají v sobotu 13. dubna. / více
10.04.2019 / Práce na rozšíření záchytného parkoviště v Jírovcově ulici byly v těchto dnech zahájeny předáním staveniště. / více
10.04.2019 / Podle sdělení distributora elektrické energie E.ON budou kvůli plánované údržbě odstaveny některé semafory. / více
10.04.2019 / Vodní dílo s názvem Brouzdaliště u Malého jezu vzniklo v roce 1930. / více
10.04.2019 / Z důvodu opravy parovodu dojde 10. 4. 2019 od 8:00 hodin do 16:00 hodin k přerušení dodávky tepla a teplé vody. / více
09.04.2019 / Nevyhovující asfaltový povrch o celkové ploše 227 m² v ulici Dlouhá u mateřské školky bude odstraněn včetně obrub. / více
09.04.2019 / V Encyklopedii Českých Budějovic se čtenáři mohou dočíst, že v roce 1925 byl zřízen tzv. Výbor pro Háječek, který v parku vybudoval dětské hřiště se sousoším dětí hrajících si s kozlem, malou zoologickou zahradu, verandu pro loutkové hry a hudební pavilon, kde se pořádaly pravidelné promenádní koncerty. / více
08.04.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 02.05.2019 / více
08.04.2019 / Aktualizovaná verze brožurky s názvem Průvodce sociální oblastí města, kterou pracovníci odboru sociálních věcí každoročně připravují, je opět k dispozici všem zájemcům zcela zdarma. / více
08.04.2019 / Sportovcům Sokola, kteří prokázali na finálovém dni v Prostějově korfbalovou kvalitu a přivezli zlato, gratuloval v pondělí 8. dubna 2019 v obřadní síni radnice primátor města Jiří Svoboda. / více

Stránky