Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Celkem osmnáct českobudějovických běžců bude startovat na letošním 7. ročníku maratónu v Linci v neděli 13. dubna 2008. V rámci mnohaleté partnerské spolupráce nabízí rakouská strana už tradičně možnost vyslat na tento závod skupinu sportovců z jihočeské metropole, kterým hradí startovní poplatek. „Linecký maratón má tu zvláštnost, že jeho start je na mostě... / více
20.10.2008 / Mezinárodní den památek a historických sídel je stanoven na 18.dubna a jeho letošní podtitul je „Sakrální dědictví a duchovní místa“. Proto pracovníci odboru památkové péče připravili program, který se vztahuje k tomuto tématu. „ Zdarma bude veřejnosti zpřístupněno deset památkových, převážně církevních objektů, které si lidé mohou prohlédnout v sobotu 19.dubna v čase... / více
20.10.2008 / Pokles trestné činnosti v Českých Budějovicích / více
20.10.2008 / Zatímco v roce 2006 žádalo o vydání zbrojního průkazu 1700 českobudějovických občanů, o rok pozděli to už bylo přes 2000 a jen za první čtvrtletí letošního roku požádalo o průkaz 570 lidí.   S žádostí o vydání průkazů přicházejí nejprve zájemci o zbraň na Policii ČR, která jejich bezúhonnost konzultuje s pracovníky správního... / více
20.10.2008 / Primátor: Třídit odpad ano, ale ne za každou cenu / více
20.10.2008 / Navrhněte kandidáta na Cenu města / více
20.10.2008 / Mezinárodní Den bílé hole byl ustaven na 15. října v roce 1964 New Yorku na zasedání "Světové rady pro blaho slepců". Hlavním důvodem byla potřeba upozornit na problémy zrakově postižených. V roce 2000 byl tento významný den zvolen pro konání celonárodní sbírky ve prospěch výukových programů pro nevidomé. Bílá pastelka... / více
20.10.2008 / Společné jednání zástupců dotčených orgánů se bude týkat návrhu změny územního plánu v lokalitě Za Potokem v katastrálním území České Budějovice 6. Návrh je zpracován na základě zadání schváleného zastupitelstvem a předpokládá změnu funkčního využití, a to ze zastavitelného území zahradního bydlení na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí. Jednání se... / více
20.10.2008 / České Budějovice se vůbec poprvé ve své historii stanou místem, kde budou slavnostně zahájeny národní Dny evropského dědictví (EHD) 2008. Stane se tak 13. září 2008. "Zdá se, že na přípravy máme hodně času, ale to je samozřejmě velmi relativní. Už v těchto dnech připravuje pracovní skupina podrobný scénář, zajišťuje... / více
20.10.2008 / Až do 8. května 2008 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí návrh zadání změny územního plánu v lokalitě U Špačků v katastrálním území České Budějovice 6 - Mladé na úřední desce českobudějovického magistrátu. "Návrh předpokládá změnu funkčního bydlení ze zemědělského půdního fondu a krajinné zeleně rekreační na individuální bydlení v... / více
20.10.2008 / Ve Španělském sále Pražského hradu  se 16. dubna uskutečnilo  slavnostní setkání při příležitosti Mezinárodního dne památek . Při této události byla také oceněna města, která dosáhla nejlepších výsledků v předešlém roce v souvislosti s obnovou svých historických center. Zakladateli této Ceny jsou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo... / více
20.10.2008 / Hned tři diamantové svatby během měsíce dubna se chystají v českobudějovické radnici. „Tři páry žíjící spolu šedesát let, to je dohromady sto osmdesát let ! Zní to skoro neuvěřitelně,“říká s úsměvem primátorův náměstek Rudolf Vodička, který v roli oddávajícího působí už téměř čtrnáct let. Podle matrikářek jsou tři diamantové svatby v tak krátkém... / více
20.10.2008 / České Budějovice strategický plán / více
20.10.2008 / Budějovičtí úředníci propadli – čirý nesmysl / více
20.10.2008 / Povinnou výměnu řidičských průkazů danou zákonem lidé neustále odkládají, takže je pravděpodobné, že ji nakonec nestihnou vůbec. Přitom zákon ukládající tuto povinnost vstoupil v platnost už 1. ledna 2001. V roce 2005 byla lhůta prodloužena o další dva roky. Od ledna příštího roku tedy definitivně přestanou platit řidičské průkazy vydané... / více
20.10.2008 / Ministerstvo kultury ČR založilo pro rok 2008 nový dotační program s názvem Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností , jehož finanční prostředky jsou  určeny  na obnovu památek, které leží  mimo památkově chráněná území a nejsou prohlášeny za národní kulturní památky. Hlavní cílovou skupinou tohoto programu jsou zejména drobnější kulturní památky ve venkovském prostoru. "České Budějovice se... / více
20.10.2008 / Primátor bude korunovat krále / více
20.10.2008 / Brankář Českých Budějovic Roman Turek  byl na čtvrtečním ( 24.4.2008 ) Galavečeru extraligy v pražském hotelu Hilton vyhlášen podruhé ve své sportovní kariéře hokejistou uplynulé sezóny. Mezi prvními gratulanty byl primátor Juraj Thoma, který mu v zaslané  zprávě popřál mnoho úspěchů , sportovního i osobního štěstí a samozřejmě zdraví. V příštích dnech by... / více
20.10.2008 / Více než tři sta tisíc korun si vyžádá rekonstrukce splavu městského rybníka Lhoták u obce Lhotka , který by se mohl při vydatných deštích rozlít do okolí a ohrozit obyvatele a majetek. Na sanační práce přispěje z grantového programu Ochrana před povodněmi Jihočeský kraj částkou 202 tisíce korun, zbytek pak... / více
20.10.2008 / Slavnostní zahájení národních Dnů evropského dědictví se bude vůbec poprvé v historii odehrávat v září v Českých Budějovicích. Jak se město na tuto výjimečnou událost chystá? „Pro nás je to velmi prestižní záležitost a chceme ukázat, že si pořadatelství plným právem zasloužíme a že se máme čím pochlubit. Akci pro město organizačně... / více
20.10.2008 / Obce dotčené výstavbou D3 podepsaly memorandum / více
20.10.2008 / Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu povoluje  České televizi  od  5.5. od 18.00 hodin do 7.5.2008 cca do 23.00 hodin úplnou uzavírku ulice Na Mlýnské stoce  v úseku od křižovatky s ulicí U Černé věže směrem k  Plachého ulici ( po objekt Malého divadla) pro přistavení přenosových vozů. Důvodem je  televizní přenos... / více
20.10.2008 / Dubnové číslo Novin českobudějovické radnice právě vyšlo na webových stránkách. Kromě posledního čísla, které je zde, si můžete zalistovat i v archivu kde naleznete vydání od roku 2004.... / více
20.10.2008 / Návrh změny územního plánu v lokalitě Hvízdal v katastrálním území České Vrbné předpokládá změnu funkčního využití z nezastavitelného území zemědělského půdního fondu a nezastavitelného území krajinné zeleně rekreační na zastavitelné území zahradního bydlení. To je určené pro individuální bydlení v zahradách, kde je pro jednotlivé objekty stanovena podmínka pro nejmenší... / více
20.10.2008 / V měsíci říjnu 2007 se v českobudějovické porodnici narodilo celkem 196 dětí ( 101 chlapečků a 95 holčiček), 4 dvojčata, 10 dětí s cizincem ( matka nebo otec jsou cizinci - nejčastěji Slováci, Bělorusové a Ukrajinci ). Z počtu 196 dětí jich bylo 70 narozených mimo manželství. Ve stejném... / více
20.10.2008 / Primátor žádá poslance o pomoc / více
20.10.2008 / V čase od 15.00 do 22.00 hodin bude zítra, tj. 6.5. uzavřena stezka na pravém břehu slepého ramene řeky Malše v úseku od Biskupské po Přední mlýn a Sokolský ostrov pro konání akce Majáles 2008 a od 13.00 do 14.00 hodin bude částečně omezen provoz po trase průvodu v ulicích Biskupská, Radniční,... / více
20.10.2008 / S malým předstihem, a to v úterý 6. května 2008 ve 14.00 hodin, popřeje náměstek primátora Rudolf Vodička v Domě pro seniory U Hvízdala všem matkám k nedělnímu svátku. „Musím přiznat, že je to navýsost milá povinnost. Vždyť  role matky není nijak snadná a každý ví, že výchova dětí vede někdy pořádně klikatou... / více
20.10.2008 / Příprava obecně závazných vyhlášek / více
20.10.2008 / V termínu od 11.5. do 31.7.2008 bude částečně omezen provoz na českobudějovické Mánesově ulici. Ve směru jízdy od křižovatky ulic B.Němcové – Mánesova k Litvínovickému mostu bude přechodně umožněno odbočení vlevo do ulice U Vodárny pro vozidla staveništní dopravy . Důvodem je rekonstrukce hrací plochy fotbalového stadiónu.... / více

Stránky