Zprovoznění křižovatky


  Rekonstrukce  českobudějovické křižovatky Husova x Oskara Nedbala, která měla být dokončena 22.srpna 2006 , funguje  už od pátku 18.8."Podařilo se nám dohodnout zkrácení termínu s dodavatelskou firmou tak, aby už  v pátek  mohl být zahájen zkušební provoz. Může se stát, že během víkendu bude třeba odstranit ještě drobné technické nedostatky, ale od začátku příštího týdne bude tato frekventovaná křižovatka plně funkční,"říká náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že práce  zahrnovaly  například výměnu stávajících sloupů světelné signalizace, obnovu kabelového vedení, stavební úpravy chodníků  tj. snížení obrubníků pro nájezd vozíčkářů, osazení reliéfní dlažby pro vytvoření navigačního pásu pro nevidomé, opravu přídlažby a opravu  povrchu v části ulice E. Rošického.

"Investice do modernizace této křižovatky, která zlepší koordinaci křižovatek po Husově ulici,  představuje částku téměř 4 mil. korun,"dodává náměstkyně Ivana Popelová