Změny územního plánu v lokalitě Za Potokem

Společné jednání zástupců dotčených orgánů se bude týkat návrhu změny územního plánu v lokalitě Za Potokem v katastrálním území České Budějovice 6. Návrh je zpracován na základě zadání schváleného zastupitelstvem a předpokládá změnu funkčního využití, a to ze zastavitelného území zahradního bydlení na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí. Jednání se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna 2008 od 10.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově historické radnice. Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska a sousední obce své připomínky do 24. května 2008.