Změny územního plánu v lokalitách U Nemocnice a Krumlovská

Řešeným územím změny U Nemocnice jsou pozemky na rohu křižovatky ulic Boženy Němcové a Tichá v sousedství zdravotního a rehabilitačního zařízení společnosti Olma R+ s.r.o. a areálu nemocnice. Požadavkem je změna způsobu využití ze zastavitelného území veřejné vybavenosti pro zdravotnictví na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí.

„To umožní změnu užívání stávajícího víceúčelového objektu na rodinný dům a realizaci nového bytového domu s nejvýše přípustnou výškou 3 nadzemní podlaží a podkroví s podmínkou, že s ohledem na charakter zástavby v širších vazbách nesmí celková výška objektu překročit výšku stávajícího objektu Olma R+ rehabilitační centrum,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Změna v lokalitě Krumlovská se týká pozemků na pravé straně Lidické třídy ve směru z centra za přejezdem železniční vlečky, která vede do areálu papíren. „Návrh je stávající zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí změnit na zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí, což by navrhovateli, kterým je JEDNOTA, spotřební družstvo, umožnilo rekonstrukci stávající administrativní budovy a realizaci nástavby o jedno nadzemní podlaží,“ popisuje náměstkyně.