Změny na Zavadilce budou projednány

Navrhovaná změna územního plánu se týká území ve tvaru trojúhelníku ohraničeného katastrem obce Branišov, respektive jejím lesním porostem a zároveň navazuje na výstavbu rodinných domů na Zavadilce. Jejím cílem je změna funkčního využití ze zastavitelného území dopravní vybavenosti pro obsluhu automobilové dopravy a ze zastavitelného území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro místně obslužné komunikace III. a IV. třídy na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí. „Záměrem navrhovatele je dokončit právě probíhající výstavbu rodinných domů a logicky tak uzavřít plochy bydlení k hranici s pozemky lesa, což bude v podstatě znamenat ucelenou hranici mezi obdělávanými plochami tamních polí s objekty pro bydlení,“vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová. Veřejné projednání návrhu se uskuteční v pondělí 1. září 2008 od 15.00 hodin v zasedací místnosti českobudějovického zastupitelstva.