Změna územního plánu v lokalitě Za Potokem

K veřejnému nahlédnutí je vystaven návrh změny územního plánu v lokalitě Za Potokem II, který předpokládá jiný způsob využití v podstatné části plochy stávajících zahrádek a chatek v městské části Nové Hodějovice u hranice s obcí Staré Hodějovice.

„Platný územní plán zde stanovil funkční typ zastavitelné území zahradního bydlení, který umožňuje transformaci zahrádek na bydlení v rodinných domech, ovšem při splnění minimální velikosti stavebních pozemků 1 500 m2. To by znamenalo výraznou přeparcelaci stávajících ploch. Pozemky jednotlivých navrhovatelů mají totiž výměru menší. Jejich vlastníci proto požádali o změnu na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová.