Změna územního plánu ruší vodní nádrž v lokalitě Hardtmuthova II

Předmětem změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova II v katastrálním území České Budějovice 7 je návrh způsobu využití pozemku parcelní číslo 127 uvnitř areálu společnosti ČEVAK, a. s., u křižovatky Mánesova-Boženy Němcové, a to z nezastavitelného území vodní plochy na zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení ve vnitřním městě.

„Tato vodní plocha je nefunkčním pozůstatkem jedné ze dvou původních usazovacích nádrží z roku 1882 na vybírání užitkové vody z Vltavy a později z Malše. Nádrže ztratily význam po vybudování vodní nádrže Římov a úpravny vody Plav. Západnější nádrž byla zrušena již před 12 lety a je v územním plánu zahrnuta do způsobu využití zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení ve vnitřním městě shodně s celým areálem navrhovatele a společnost ČEVAK a.s. má zájem využít i tuto nádrž pro doplnění a dostavbu areálu,“ přibližuje náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Návrh zadání této změny bude vystaven k veřejnému nahlédnutí do 5. dubna 2013.