Změna územního plánu ruší komunikaci v areálu

Návrh změny územního plánu v lokalitě Čtyři Dvory – domky v katastrálním území České Budějovice 2 prověřuje možnost odstranění plochy vymezené pro pozemní komunikaci, která je navržena přes stávající areál, a tím vymezení pouze jedné plochy zastavitelného území s charakterem smíšeného kolektivního bydlení v předměstí.

„Změna způsobu využití je navrhována pouze v části řešeného území, a to ze zastavitelného území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro městské třídy, hlavní a podstatné obslužné komunikace na zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Změnou by došlo k sjednocení území, které by odpovídalo současnému stavu a charakteru zástavby. „Změna stanovuje podmínku pro následné územní, respektive stavební řízení, a to že u všech staveb vyžadujících ochranu před nadlimitním hlukem musí být prokázáno, že nejsou překročeny platné hygienické limity,“ dodává náměstkyně. Písemné připomínky k uvedenému návrhu je možné uplatnit až do 11. dubna 2013.