Změna regulačního plánu V Hluboké cestě

Českobudějovický magistrát zahájil prostřednictvím odboru územního plánování a architektury řízení o změně č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné - V Hluboké cestě.

"Cílem řízení je změna struktury výstavby v řešeném území. Bude změněno rozvržení výstavby především z hlediska umístění samostatně stojících rodinných domů a řadových rodinných domů, přičemž základní koncepce území zůstane zachována," shrnuje náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Veřejné projednání návrhu této změny se uskuteční 27. června 2011 od 16.00 hodin v budově Základní školy Pohůrecká.