Zdravotnictví

Statutární město České Budějovice nezřizuje žádná zdravotnická zařízení. V Českých Budějovicích však sídlí nejdůležitější a největší zařízení poskytující zdravotní péči v Jihočeském kraji.

V prvé řadě to je Nemocnice České Budějovice, a.s., zřizovaná Jihočeským krajem. Tel.: 387 871 111

První pomoc zajišťuje na území Českých Budějovic Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, tel. 155. Budějovické středisko záchranné služby zároveň provozuje jedinou protialkoholní záchytnou stanici v regionu.

Seznam pohotovostí (lékařská služba první pomoci) včetně kontaktů a ordinačních hodin najdete na stránkách www.prvnipomoc.cz.

Ve městě se nalézá několik poliklinik se širokou nabídkou zdravotnických služeb a specializovaných klinik:


Ve městě též sídlí Krajská hygienická stanice nebo Zdravotní ústav, jehož součástí jsou různé zdravotní poradny, specializovaná pracoviště poskytující odborné služby (rozbory, měření) a také očkovací centrum.

Českobudějovické lékárny si můžete najít podle vlastních potřeb ve vyhledávači České lékárnické komory.

Seznam zubních lékařů zase naleznete na stránkách České stomatologické komory.