Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2008

  Českobudějovičtí zastupitelé na svém zasedání 13. prosince schválili rozpočet města pro rok 2008. Pro předložený návrh rozpočtu bylo 31 přítomných zastupitelů, 10 hlasovalo proti, 1 se zdržel hlasování.

  „Rozpočet města pro příští rok je historicky nejvyšší, poprvé součet výdajů přesahuje 2 miliardy korun. Na běžné výdaje je vyčleněno 1,460 miliardy korun, kapitálové výdaje - tedy investice – budou v příštím roce činit 573,3 milionu korun. Běžné výdaje se podařilo udržet na stejné úrovni ve srovnání s předchozím rokem a kapitálové výdaje jsou dokonce vyšší, mimo jiné i díky novele zákona o rozpočtovém určení daní, která navýší daňové příjmy města v nastávajícím roce o zhruba 60 milionů korun,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.

  Bližší informace o rozpočtu naleznete v této zprávě.

  Kompletní znění rozpočtu naleznete zde.

 

ROZPOČET – stručný přehled největších výdajů

celkem 2,033 mld. Kč

běžné výdaje: celkem 1,460 mld. Kč

 • sociální dávky: 282,2 mil.
 •  provozní dotace dopravnímu podniku: 198,8 mil.
 • školská zařízení: 114,5 mil.
 • odpad (svoz, separace, černé skládky): 86,8 mill.
 •  Jihočeské divadlo: 69,3 mil.
 • opravy a udržování komunikací: 50 mil.
 • domovy důchodců: 46,4 mil.
 • grantový systém: 35,7 mil.
 • zeleň (vč. nové výsadby, povýsadbové údržby, kácení a prořezávek): 33 mil.
 • Letiště České Budějovice 19,7 mil.

 

kapitálové výdaje: celkem 573,3 mil. Kč

 • stavební úpravy ulic: 65 mil.
 • stavební úpravy Ledenické ulice: 48 mil.
 • školská zařízení: celkem 38,4 mil.
 • nové chlazení na zimním stadionu: 21 mil.
 • úpravy kanalizace Novohradská: 15,2 mil.
 • stavební úpravy E. Rošického (K. Štěcha – Haklovy Dvory): 10 mil.
 • trolejbusová trať Vltava-České Vrbné (dofinancování již hotové stavby): 6 mil
 • vodovod Třebotovice a Kaliště: 2,3 mil. (+13 mil. v předchozích dvou letech)