Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1989/1 - zahrada v k.ú. České Budějovice 6