Za co může Popelová? Asi za vše…

Nedávno jsem byla hostem v pořadu českobudějovického Českého rozhlasu s názvem Přímá linka. Paní redaktorka zahájila vysílání tím, že byla v obchodě a lidé si tam stěžovali na dopravu ve městě a nakonec to uzavřeli lakonickým soudem, že za to všechno může zase ta Popelová... Kritice jsem se nikdy nebránila, koneckonců s ní musí každý politik tak trochu počítat. V myšlenkách jsem ale začala rekapitulovat...

Ve funkci náměstkyně jsem od roku 2002, dopravu mám na starosti od roku 2006. Enormní nárůst automobilizace nikdo z nás nezastaví, a tak se zaměřujeme na opatření, která dopravní situaci zlepší. Uznávám, že to jde mnohdy pomalu. Otázka je, zda vůbec a nakolik je objektivně možné tyto procesy urychlit.

Ale udělalo se toho opravdu tak málo? Od roku 2000, kdy byl schválen územní plán města, se intenzivně pracuje na projektu tzv. zanádražní komunikace. Jako investiční náměstkyně jsem ji zdědila v roce 2002 ve fázi rozpracovanosti 1., 2. a 3. etapy. Na 4. etapu, tj. propojení Suchého Vrbného s Mladým se do té doby ani nesáhlo. V roce 2006 měla 1. a 2. etapa územní rozhodnutí a byl zahájen proces projektové přípravy 4. a 5. etapy, tedy napojení až na dálnici. Jak ukázal i Integrovaný plán organizace dopravy, je 4. etapa pro město důležitější, než etapa první, a proto se proces její přípravy výrazně urychlil.

V příštím roce budou práce na celé „zanádražce“ od propojení okruhů až po Novohradskou ukončeny. Velký podíl na této investici má kraj. 3. etapa skončila u správního soudu, nicméně aktuálně má nezpochybnitelnou změnu územního plánu a je jen na rozhodnutí města, zda se bude projektovat dál. Nutno říci, že ve všech volebních obdobích příprava této stavby znamenala spolupráci investičního náměstka, náměstka pro dopravu a náměstka pro majetkové věci. Je to od roku 2000 skutečně dlouhá doba? Když si uvědomíme, že D3 se připravuje už do osmdesátých let minulého století a v současnosti má teprve územní rozhodnutí, najdeme tam i odpověď.

Územní rozhodnutí má i propojení ulic Milady Horákové a Strakonické, pracuje se na projektu tzv. Severní spojky, kraj připravuje Jižní tangentu. Priority komunikací nastínil Integrovaný plán organizace dopravy, který určil i dopad jednotlivých rozpracovaných komunikací na dopravu ve městě, a podle toho se upravila intenzita jejich přípravy. Kromě toho je jeho výsledkem i Koridor MHD a de facto i Generel MHD, podle kterého Dopravní podnik optimalizoval síť linek a jejich provoz.

Bezpečnostní audit z tohoto dokumentu posloužil jako výchozí podklad pro rekonstrukci křižovatky Mánesova x Lidická a opírá se o něj i zadání křižovatky na Dlouhé louce. Upraveny byly i křižovatky Pražská x Pekárenská, Pražská x Strakonická a Nádražní x Rudolfovská.

Letos byl dokončen projekt na optimalizaci světelné signalizace, přičemž půlka opatření je už hotova, ve druhé se bude pokračovat v příštím roce. Ovšem některé křižovatky mohou být sebelépe naprogramované, ale jejich kapacita je bohužel už za hranicí únosnosti. Reagovali jsme i na požadavek občanů v podobě vyhrazeného pruhu pro MHD na Lidické třídě, v roce 2014 už snad konečně bude i preference MHD Na Sadech. Zlepšení dopravy si slibujeme také od inteligentních řídících systémů, proto byla v rámci dodávky firmy Swarco traffic vybudována dopravní ústředna, která umožňuje rozvíjet jak synchronizaci světelné signalizace, tak různé naváděcí systémy a proměnné značky.

Dalším oblíbeným tématem je cyklistická doprava. Za dvanáct let, co se této oblasti snažím věnovat, vzniklo mnoho smíšených stezek pro pěší a cyklisty. Máme tady dvě nové lávky, jedna přes Vltavu u Lučního jezu, druhá přes levobřežku u Kauflandu. Páteřní cyklistická trasa podél Vltavy je kompletní od hranice katastru na severu až po Lidickou třídu, přitom ještě před pár lety úsek od vodáren po Trilčův jez nebyl zpevněn. Pokračování na Včelnou se snad dočkáme v příštím roce. Vznikla také část cyklistické stezky a trasy podél Stromovky až k ulici Na Zlaté stoce, část stezky vedoucí sídlištěm Šumava, cyklistická stezka a trasa od lávky u ÖMV podél Boreckého a areálu výstaviště až k Branišovské a cyklostezka od staré Nádražní až po pravobřežní vltavskou cyklostezku. Nově mohou cyklisté jezdit propojkou mezi Májem a Zavadilkou, v úseku Holečkova – Trojická a na Borek. Projekčně se připravuje stezka od pravobřežní cyklostezky k areálu Bosche, na Roudné podél Malše a přejezd pro cyklisty u Lidlu na sídlišti Vltava.

Tato rekapitulace určitě není vyjádřením spokojenosti nad vlastní prací, ale reakcí na neustálé podsouvání veřejného mínění k tomu, že je doprava ve městě dlouhodobě neřešena a nezvládnuta. Snažím se ji řešit koncepčně, protože mnohá opatření jsou finančně hodně náročná a nelze je řešit ad hoc. Doprava se musí řešit jako součást urbanistického rozvoje města, včetně všech dopadů do života jeho obyvatel. Říká se, že je snadnější věc odsoudit než posoudit.

A taky jsem nedávno v čekárně u stomatologa četla, že se zatím nenarodil nikdo, kdo by trpělivě snášel bolesti zubů, v paralele s dopravou bych si dovolila říci, že se zatím nenarodil nikdo, kdo by k naprosté spokojenosti úplně všech účastníků silničního provozu dokázal vše vyřešit.

Věřte, že se o to, navzdory kritikům, pokouším.
 
 

Ivana Popelová (HOPB), náměstkyně primátora