Výzva občanům, kteří mají zájem aktivně pracovat ve svých územních obvodech

 

Zastupitelstvo města zřídilo na svém zasedání 21. září 2015 územní výbor jako iniciativní orgán za účelem získávání podnětů od občanů pro potřeby rozhodování samosprávných orgánů města a pro vzájemnou komunikaci volených orgánů města s občany v jednotlivých částech města. Územní výbor na svém prvním zasedání 18. listopadu schválil svůj Statut, který počítá se zřízením osmi územních skupin ve vymezených lokalitách města. Tyto by měly navazovat na dosavadní dlouholetou činnost územních komisí.

Územní výbor vyzývá občany, kteří mají zájem podílet se na dění ve městě a jeho rozvoji, přispívat k pořádku a bezpečnosti a vytváření pozitivních vztahů vzájemného občanského soužití, aby sdělili písemně nebo emailem na adresu předsedy územního výboru svůj zájem účastnit se práce v těchto územních skupinách.

Územní skupiny zřizuje výbor a ustanoví ve vymezených lokalitách města, a to následovně:  

1.      Vnitřní město – historické jádro města a přilehlé části města

2.      Čtyři Dvory a sídliště Šumava, Litvínovické předměstí a Švábův Hrádek (Vymezeno Na Dlouhé louce a Levobřežní komunikace, Boreckého ul., Husova tř. a ul. Větrná)

3.      Vltava I. a II., Vrbenské rybníky a České Vrbné

4.      Sídliště Máj a Branišovská (vymezeno Větrnou a Branišovskou ulicí), Zavadilka a Haklovy Dvory.

5.      Linecká čtvrť-část, Vídeňská čtvrť, Krumlovské předměstí, Rožnov

6.      Suché Vrbné, Mladé, Nové Hodějovice

7.      Brněnské předměstí, Husova kolonie, Pekárenská a Okružní, Nemanice, Kněžské Dvory, Nové Vráto

8.      Kaliště a Třebotovice

Předpoklady pro členství v územních skupinách:

Členem územní skupiny mohou být pouze občané města České Budějovice, kteří jsou v některé z výše uvedených lokalit přihlášeni k trvalému pobytu, jejichž svéprávnost nebyla omezena, a nebyli souzeni pro úmyslný trestný čin.

Termín pro písemné vyjádření zájmu občanů o činnost v územních komisích je prodloužený do pondělí 11. ledna 2016. V přihlášce sdělte jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, případně další informace o motivaci k práci člena územní skupiny.

·         e-mailová adresa: nadbereznyi@c-budejovice.cz,

·         písemně na adresu:

Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II., č. 1

Mgr. Ivan Nadberežný, předseda Územního výboru

370 92 České Budějovice,

·         pro telefonní informace: 386 802 917, mob. 602 213 041