Výzva na předkládání žádostí o dotaci byla vyhlášena

Dne 24. 8. 2009 vyhlásilo Statutární město České Budějovice 1. uzavřenou výzvu k předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj. Prioritní oblast: Kvalitní bydlení. Tuto výzvu v plném znění čtěte zde.

Žádosti o dotace je možno předkládat do 30. 10. 2009. Veškeré informace, týkající se regenerace bytových domů v rámci IPRM sídliště Máj, naleznete zde.