Výzva č. 30

Ke dni 10. 2. 2020 byla zveřejněna Výzva č. 30, text výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Výzva č. 30 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.2.1 strategie - Vybudování obchvatových komunikací.

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 20: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 10. 2. 2020.