Výzkum spokojenosti obyvatel

České Budějovice jsou pilotním městem v projektu Enazor.cz- podpora e-participace na místní úrovni.
Cílem projektu je vytvořit, pilotně ověřit a nabídnout balíček nástrojů, které významně usnadní participaci občanů na rozhodování své obce prostřednictvím informačních technologií a obcím zajistí dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel. Nástroje vzniknou z pilotního ověření online systému pro eparticipaci veřejnosti (elektronický sociologický nástroj pro výzkum veřejného mínění a získávání podnětů od občanů) a následně tyto nástroje budou rozšířeny a nabídnuty volně k dispozici všem obcím v České republice pro vlastní využití.

Dotazník je možné vyplnit také elektronicky na: http://budejovice.enazor.cz/

V měsíci červenci a srpnu proběhne dotazníkové šetření mezi obyvateli města České Budějovice. Hlavním tématem výzkumu je spokojenost obyvatel s různými aspekty života v našem městě a získání námětů na možná zlepšení. Šetření budou provádět pověřené osoby (převážně studenti), které se budou prokazovat průkazem města. Odpovědi na krátký dotazník budou sbírány na veřejných místech i v náhodně vybraných domácnostech. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let, je anonymní a bude sloužit výhradně k účelu analýzy spokojenosti obyvatel Českých Budějovic. Toto šetření je součástí dlouhodobé snahy města sledovat potřeby a názory občanů našeho města.

Výsledky šetření se stanou podkladem pro další zkvalitňování života v našem městě. Vaše názory a připomínky nám pomohou naše město společně měnit tak, abychom vytvářeli příjemné prostředí pro život v něm. Výsledky výzkumu budou zveřejněny v průběhu října na veřejném semináři (konkrétní datum a čas konání budou upřesněny). Dopředu Vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše názory a postřehy.

Výzkum realizuje Schola Empirica, z.s. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz