Výstava soutěžních návrhů na podobu Komunitního centra

Ve dnech 8. 11. 2010 až 31. 12. 2010 je možné shlédnout v 1. poschodí budovy radnice  soutěžní návrhy na podobu Komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Jako vítězný byl vyhodnocen návrh bratislavského ateliéru SLA, s.r.o. Komunitní centrum, jehož stavba bude z části hrazena z Regionálního operačního programu Jihozápad, bude sloužit občanům od roku 2012. V objektu bude umístěno mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, středisko primární prevence a terénní služby pro seniory a zdravotně postižené osoby.