Výstava k projektu Kreativní města

 

Ve dnech 24. a 25. 11. 2008 proběhla na radnici hra na téma "České Budějovice – město příjemné pro život“ v rámci projektu Kreativní města (Future City Game) mezinárodní organizace British Council. Hlavním cílem této akce bylo zapojit občany města České Budějovice do diskuse k nově vzniklému strategickému plánu a společně formou hry identifikovat a řešit hlavní problémy města a přispět tak k naplnění vize „České Budějovice – města příjemného pro život“. Výsledky hry jsou vystaveny v 1. patře historické radnice do 4. 5. 2009, poté se přesunou do Jihočeské vědecké knihovny Na Sadech.

Účastníci (4 skupinky po 4-5ti hráčích) se zabývali problémy z oblasti ekonomické, kulturní, sociální i environmentální s důrazem na dopravní situaci města. Úkolem bylo nalézt řešení jednotlivých problémů formou zajímavých, nových nápadů a jejich realizovatelnost pak ověřit v praxi na základě studia dokumentů, rozhovorů s obyvateli města a odborníky na danou problematiku. Výsledkem je řada dílčích nápadů, z nichž byly vybrány čtyři nejlepší, které byly ve skupinách dále rozpracovány a jsou zároveň představeny na této výstavě.

Projekt Kreativních měst bude během tří let realizován organizací British Council ve 14 zemích Evropy. České Budějovice se účastí v projektu stávají součástí mezinárodní sítě měst, které aktivně zapojují občany do tvorby vize města. Na akci se podílela organizace British Council, Město České Budějovice a Centrum pro komunitní práci.