Výhodnocení ankety k Děkanským polím přineslo zajímavé výsledky

Celkem 163 vyplněných anketních lístků obdržel magistrát města České Budějovice jako odpověď občanů na anketu vyhlášenou k plánované výstavbě příměstského parku na Děkanských polích, území mezi Rožnovem a Nových Roudným. O tom, jak velkou důležitost přikládají občané budoucí tváři tohoto území svědčí fakt, že téměř stovka z nich doručila anketní lístky na magistrát osobně. Účelem ankety bylo zjistit názory obyvatel města na to, k čemu by park měl sloužit a jak by měl vypadat. 

Kromě oněch 163 odpovědí oslovila agentura Centrum pro komunitní práci jižní Čechy přímo 108 občanů Rožnova, od nichž formou  přímých rozhovorů získala další odpovědi. Výsledky ankety se tedy vyhodnocovaly z celkových 271 dotazníků.

„Pokud jde o zaměření parku a  jeho hlavní funkci, respondenti ve věkovém rozmezí od 21 do 50 let se v 55%  vzácně shodují na přírodně rekračním parku anglického typu, pomyslné druhé místo s 35 % hlasů dostal park sportovně rekreačního charakteru. Příjemně překvapivý je fakt, že pouhých 6 %  uživatelů by do parku jezdilo automobilem, ostatní upřednostnili chůzi, jízdu na kole a dopravu MHD. Ke zcela volnému přítupu do parku bez jakéhokoliv omezení a zábran se vyslovilo 62 % respondentů,“ přiblížil výsledky průzkumu vedoucí odboru územního plánování a architektury magistrátu města Luboš Lacina.

Podle jeho dalších informací bylo do předloženého návrhu na vybavení parku zahruto 24 různých druhů výbavy, přičemž názory respondentů se opět neobyčejně shodují. „Nejvíce hlasů dostaly lavičky a odpočívadla nasledována cyklostezkami, přírodním koupalištěm, dětským hřištěm, upravenými cestičkami a restaurací. Na úplném konci v žebříčku se objevil okrasný sad, půjčovna kol a ekologická farma,“ uvedl.

 Pokud jde o možné sportovní využití, 31% lidí by si zde představovalo například travnaté hřiště pro kopanou, 16% by zde rádo mělo cyklostezky a vytvořené možnosti pro bruslení. „Byli jsme mile překvapeni zjištěním, že 83% obyvatel města by navštěvovalo park alespoň jednou týdně, denně by do parku rádo namířilo kroky 10 % dotázaných,“ dodal Luboš Lacina k vyhodnocení ankety.

Ze všech jejích účastníků byli tři vylosováni a pozváni 4. dubna na radnici, kde jim náměstek primátora Juraj Thoma poděkuje za jejich aktivní přístup, vstřícnost a ochotu vyjádřit názor i za to, že obecně prospěšné věci věnovali svůj čas.