Vyhlášky a předpisy

Informaci o nových vyhláškách a předpisech si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Rozsah platnosti udává rozmezí, ve kterém jsou dokumenty alespoň nějaký čas platné. Nastavením rozsahu od A do B se zobrazí dokumenty, které platí v celém nebo části uvedeného období, tedy dokumenty, jejichž platnost začala dříve, než datum B a skončí později než datum A.

Výsledek hledání (271 záznamů)

Číslo Vydáno Znění Dokument
1/2020 16.03.2020 Nařízení č. 1/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2019, kterým se vydává tržní řád
1/2020 17.02.2020 Vyhláška č. 1/2020 o provedení speciální ochranné deratizace na území města
0/2020 17.02.2020 Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice
3/2019 09.12.2019 Vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4/2019 09.12.2019 Vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích
1/2019 09.12.2019 Vyhláška č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2015
2/2019 09.12.2019 Vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veř. prostranství, ve znění OZV č. 5/2017
0/2019 25.11.2019 Jednací řád Rady města České Budějovice
0/2019 25.11.2019 Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích
3/2019 25.11.2019 Změněno - Nařízení č. 3/2019, kterým se vydává tržní řád
2/2019 01.11.2019 Nařízení č. 2/2019, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy; účinnost od 1. 12. 2019
0/2019 05.03.2019 Statut Seniorského senátu města České Budjěovice
0/2019 05.03.2019 Jednací a volební řád Seniorského senátu města České Budějovice
0/2019 04.03.2019 Statut Studentského parlamentu města České Budějovice
0/2019 04.03.2019 Jednací a volební řád Studentského parlamentu města České Budějovice
0/2019 31.01.2019 Neplatný - Jednací řád Rady města České Budějovice
0/2018 04.06.2018 Zásady projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen) v platném znění
1/2018 14.05.2018 Vyhláška č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice
4/2017 21.12.2017 Nařízení č. 4/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - zrušeno k 31. 10. 2019
3/2017 20.12.2017 Zrušené - Nařízení č. 3/2017 o změně nařízení č. 2/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
6/2017 14.12.2017 Nařízení č. 6/2017 o změně nařízení č. 4/2017, kterým se vymezují oblasti města ČB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy -zrušeno k 31.10.2019
5/2017 12.12.2017 Změněna - Vyhláška č. 5/2017, kterou se mění OZV č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
0/2017 13.11.2017 Domovní řád - Pravidla pro užívání a udržování domů s byty a nebytových prostor v domech ve vlastnictví statutárního města České Budějovice
5/2017 28.10.2017 Nařízení č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
0/2017 04.09.2017 Dodatek č. 1 Pravidel pro přenechání bytů do nájmů v majetku města České Budějovice
3/2017 19.06.2017 Vyhláška č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základní škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2017
1/2017 13.02.2017 Vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
2/2017 13.02.2017 Vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
1/2017 16.01.2017 Zrušené - Nařízení č. 1/2017, kterým se mění nařízení č. 3/2011, o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice, ve znění nařízení č. 1/2014, 2/2016 a 3/2016
3/2016 12.12.2016 Vyhláška č. 3/2016 o zákazu provozování některých hazardních her
2/2016 07.11.2016 Zrušena - Vyhláška č. 2/2016, kterou se mění vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2016 03.10.2016 Zrušené - Nařízení č. 3/2016, kterým se mění nařízení č. 3/2011, o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice, ve znění nařízení č. 1/2014 a 2/2016
2/2016 27.06.2016 Zrušené - Nařízení č. 2/2016, kterým se mění nařízení č. 3/2011 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice, ve znění nařízení č. 1/2014
0/2016 23.05.2016 Pravidla pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice
1/2016 16.05.2016 Vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, o Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice
1/2016 05.04.2016 Nařízení č. 1/2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
2/2015 12.10.2015 ZMĚNĚNA - Vyhláška č. 2/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
3/2015 12.10.2015 Změněna - Vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Neplatný - Statut Seniorského senátu města České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Neplatný - Jednací a volební řád Seniorského senátu města České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Neplatný - Statut Studentského parlamentu města České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Neplatný - Jednací a volební řád Studentského parlamentu města České Budějovice
1/2015 16.03.2015 Vyhláška č. 1/2015 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem
0/2015 09.02.2015 Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České Budějovice
0/2014 21.11.2014 Neplatný - Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice
4/2014 11.09.2014 Zrušené - Nařízení č. 4/2014, kterým se nařizuje provedení celoplošné deratizace
2/2014 11.09.2014 Zrušena - Vyhláška č. 2/2014, kterou se mění vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2014 11.09.2014 Zrušena - Vyhláška č. 3/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
3/2014 16.07.2014 Nařízení č. 3/2014, kterým se mění nařízení č. 1/2013, ve znění nařízení č. 4/2013, kterými se stanoví cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
1/2014 19.06.2014 Změněna - Vyhláška č. 1/2014 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství

Stránky