Výbory zastupitelstva města

Finanční výbor

/ Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. / Více

Kontrolní výbor

/ Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dále dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo. / Více

Výbor pro veřejnou správu a informační technologie

/ Výbor pro veřejnou správu a informační technologie je odborným iniciačním a kontrolním orgánem zastupitelstva pro oblast rozvoje, organizace a působnosti veřejné správy se zaměřením zejména na oblast rozvoje digitálních služeb a využití informačních a komunikačních technologií ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. / Více