Voličské průkazy pro druhé kolo prezidentských voleb

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční opět ve dvou dnech, v pátek 25. ledna v čase od  14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna od 8.00 do 14.00 hodin.

Voličské průkazy se již vydávají, k dnešnímu dni se je vyzvedlo 677 občanů (pro první kolo to bylo 642). O vydání průkazuse může požádat písemně do 18.1.2013, nebo osobně do 23.1.2013 do 16.00 hodin a volič jej dostane přímo na místě v oddělení evidence obyvatel, přízemí radnice, náměstí Přemysla Otakara II. v níže uvedených dnech a hodinách.

Pondělí  a středa – 08.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek  08.00 – 14.00

Pátek 18.1. – 08.00 – 16.00
Středa 23.1. – 08.00 – 16.00

Hlasovací lístky volič dostane až ve volební místnosti.