Volby začínají už zítra

Podle sdělení vedoucího správního odboru Jana Kostíka si o přenosnou volební schránku požádalo zatím 24 voličů, pro případné druhé kolo senátních voleb evidují 2 žádosti. Příslušné okrskové volební komise s přenosnou urnou zamíří také do věznice, nemocnice a do domovů pro seniory, které se v jejich volebním okrsku nacházejí.

„Ve lhůtě 48 hodin před konáním voleb nebylo Magistrátu města České Budějovice, jako registračnímu úřadu pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, doručeno žádné písemné prohlášení o vzdání se kandidatury ani prohlášení o odvolání kandidáta. Pokud by v současné době bylo takové prohlášení doručeno, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva obce se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží. Obdobně i při volbách do Senátu Parlamentu ČR se při zjišťování výsledků hlasování nepřihlíží k hlasům odevzdaným pro odvolaného kandidáta nebo kandidáta, které se kandidatury vzdal,“ vysvětluje Jan Kostík. Pokud někdo neměl volební lístky ve své schránce, může si je vyzvednout přímo na správním odboru magistrátu v Jeronýmově ulici, v městském informačním centru na radnici a dostane je i přímo ve volební místnosti.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 4. 10. 2018.