Velikonoční hrkání

Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým neboli Pašijovým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“. Na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie a jejich místo zaplní dřevěné hrkače, řehtačky a klapačky.

Tuto tradici s hlubokými křesťanskými kořeny můžete vidět a především slyšet také v Českých Budějovicích. Pořádá ji Víťa Marčík ve spolupráci se statutárním městem.

Trasa hrkání začíná na Piaristickém náměstí a pokračuje ulicemi Panská, Hradební, U Černé věže až na náměstí Přemysla Otakara II. kolem kašny a poté se vrací ulicemi Krajinská a Hroznova zpět na Piaristické náměstí.

Zelený čtvrtek 28.3.
16 - 17 hodin v centru města kapela Martina Koláře - Židovské písně
19 hodin - první průvod hrkání

Velký pátek 29.3.
7.45 hodin - první průvod hrkání
8 - 12 hodin - tesání kříže na Piaristickém náměstí 
12 hodin - vztyčení kříže
12 hodin - druhý průvod hrkání
18.30 hodin - třetí průvod hrkání s márami