V Trägerovce bude nový přechod

Rada města schválila výsledek zadávacího řízení ve veřejné zakázce pod názvem Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ulici Adolfa Trägera a v ulici k firmě Bosch. Zhotovitelem bude společnost AKORD s.r.o.

Převážná část nového chodníku o délce necelých 300 metrů povede podél ulice A. Trägera v úseku R. Bosche a hranice katastru Budějovic s obcí Hrdějovice. Součástí realizace chodníku je zřízení dvou míst pro přecházení a výstavba veřejného osvětlení. Z důvodu kvalitního odvodnění komunikace bude vybudováno 140, 5 metrů řadu dešťové kanalizace včetně vpustí a šachet a dojde i k přeložení STL plynovodu a k úpravě povrchů stávajících zastávek MHD. V rámci stavby bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Stavba za 8,3 miliony korun začne pravděpodobně v srpnu a skončí v listopadu 2019.

Stránka byla upravena 18. 7. 2019.