V květnu se bude volit do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019. „Voliči mohou hlasy odevzdat ve svém volebním okrsku, případně si mohou požádat o vydání voličského průkazu, který je opravňuje volit ve stálém volebním okrsku na celém území České republiky. Žádost o vydání průkazu je možné podat osobně u příslušného obecního nebo zastupitelského úřadu, nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do EP nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, což je nejpozději do 22. května 2019 do 16.00 hodin. O voličský průkaz mohou zájemci požádat i písemně, a to nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tedy do 17. května 2019 do 16.00 hodin. Písemné podání ale musí mít úředně ověřený podpis voliče, samozřejmě je možné žádat i elektronicky prostřednictvím datové schránky,“ říká vedoucí správního odboru Jan Kostík. Při posledních volbách v roce 2014 bylo vydáno 214 voličských průkazů.

Telefonní čísla, na kterých získají občané už nyní bližší informace o volbách  jsou 386 805 020 a 386 805 024.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 4. 4. 2019.