Uzavírky komunikací v Rožnově

Plánované úplné uzavírky místních komunikacích se aktuálně týkají českobudějovických  ulic V Zahrádkách, Fügnerova a Janáčkova . Důvodem je  rekonstrukce plynovodu a přípojek. V ulici V Zahrádkách (úsek od ulice Krumlovská po ulici Janáčkova) budou výkopové práce  od 18.8. do 28.9.2008, v ulici Fügnerova (od ulice Krumlovská po ulici Janáčkova) od 25.8. do 5.10. 2008 a v ulici Janáčkova (od ulice V Zahrádkách po ulici Jaselská) od 29.9. do 16.11.2008. Uzavřena bude vždy polovina úseku, pouze výkopové práce v ulici Janáčkova jsou rozvrženy do 4 etap. 

  1. ulice V Zahrádkách  – úsek od ulice Krumlovská po ulici Janáčkova

·  18.8. – 7.9.2008 – polovina uvedeného úseku (od ulice Krumlovská)

·  8.9. – 28.9.2008 – zbylá část úseku

  1. ulice Fügnerova – úsek od ulice Krumlovská po ulici Janáčkova

·  25.8. – 14.9.2008 – polovina uvedeného úseku (od ulice Krumlovská)

·  15.9. – 5.10.2008 – zbylá část úseku

  1. ulice Janáčkova – úsek od ulice V Zahrádkách po ulici Jaselská

·  29.9. – 19.10.2008 – od ulice V Zahrádkách po ulici Na Výsluní

·  20.10 – 9.11.2008 – od ulice Na Výsluní po ulici Fügnerova

·  6.10 – 26.10.2008 – od ulice Fügnerova po ulici Vít.Nováka

·  27.10. – 16.11.2008 – od ulice Vít. Nováka po ulici Jaselská

Objízdná trasa není stanovena