Uzavírka ulice Na Nábřeží

Z důvodu zajištění výkopových prací - rekonstrukce NTL plynovodu - bude úplně uzavřena  místní komunikace v ulici Na Nábřeží

Termín:    1. etapa:  13. 5. – 1. 6. 2008   od ul.Havlíčkova po ul. M. Vydrové

  2. etapa:  2. 6. – 22. 6. 2008  od M.Vydrové po ul. Mayerova

  3. etapa:  23. 6. – 13. 7. 2008   od ul. Mayerova po ul. Budovcova

  4. etapa:  16. 7. – 4. 8. 2008  od ul. Budovcova po ul. Kaplířova

  5. etapa:  6. 8. – 26.  8. 2008  od ul. Kaplířova po ul. K.Buriana

 Objízdná trasa není stanovena.  Do uzavřeného úseku bude podle potřeby umožněn vjezd vozidlům HZS, policie, záchranné služby a také  vlastníkům sousedních nemovitostí.