Uzavírka místní komunikace-upozornění

Úplně uzavřena bude ve čtvrtek 14. února 2008 v čase od 7.00 do 11.00 hodin místní komunikace v ulici Kněžská v úseku objektu Grand hotelu Zvon. Důvodem je přistavění jeřábu pro uložení stropních nosníků.

Vedení dopravy:

Do úseku od garáží Grand hotelu Zvon po ulici Karla IV. bude příjezd ulicí Karla IV. bez přeznačení jednosměrného provozu. Ve směru od Sadů ulicí U Černé věže, Hroznovou , dále do Kněžské a Kanovnickou přes náměstí Přemysla Otakara II. V úseku  Kanovnické ulice od Kněžské po náměstí bude přeznačený obrácený směr jízdy.

Do úseku Kněžské ulice od křižovatky s Kanovnickou ulicí po restauraci Dvorek bude ve směru od Sadů příjezd ulicí U Černé věže beze změny. Ve směru od jihu bude umožněn příjezd z náměstí Přemysla Otakara II. ulicemi U Černé věže, dále Hroznovou do Kněžské.