Uzavírka místní komunikace


  Úplně uzavřena zůstane v termínu od 26. května do 4. června 2008 místní komunikace Krumlovská, konkrétně u objektu Krumlovská č.38. Důvodem jsou výkopové práce pro plynovodní a kanalizační přípojku. Objízdná trasa je stanovena ulicí Jaselskou, Janáčkovou a Růžovou. Do přechodně uzavřeného úseku bude umožněn vjezd vozidlům HZS, záchranné služby a policie.