Uzavírka komunikace - montáž mostních nosníků

  Od pátku 4. dubna  do neděle 6. dubna 2008 bude úplně uzavřena místní komunikace v českobudějovické ulici J. Masaryka v úseku mezi silnicí II/156 Novohradská a provizorním mostem přes železnici. Důvodem je navážení a montáž mostních nosníků na nově budovaném mostu. Objížďka uzavřeného úseku ve směru od Novohradské ulice  povede ulicí kpt. Jaroše,  ve směru od provizorního mostu pak bude směřována do stávajících ulic K.V.Raise, kpt. Jaroše, případně kpt. Nálepky a bude vyznačena dopravními značkami. Pěší přístup k sousedním nemovitostem zůstane zachován po celou dobu stavby.