Uzavírka komunikace - křižovatka Dukelská x M. Vydrové

Úplně uzavřena bude křižovatka v českobudějovických ulicích Dukelská a  M. Vydrové od 11. února do 25. března 2008. Důvodem jsou výkopové práce a stavební úpravy kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa uzavřeného úseku komunikace v prostoru zmíněné křizovatky se stanovuje ve směru od ulice Čechova k Morému mostu ulicí Havlíčkova, Na Nábřeží. Ve směru od Modrého mostu do oblasti Havlíčkovy kolonie ulicí Na Nábřeží ( vpravo od mostu ) a Budovcova. Objízdná trasa bude po celou dobu uzavírky řádně označena dopravními značkami a pěší přístup k sousedním nemovitostem zůstane zachován.