Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. - výjezd ze staveniště (stavba knihovny) - 5365 11.04.2019 - 26.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
OZNÁMENÍ - POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - rekultivace odkaliště, uzavření odkaliště a odvodnění srážkových vod - k.ú. Olešník 11.04.2019 - 29.04.2019 Oznámení Stavební úřad
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Homole - Černý Dub 11.04.2019 - 26.04.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Územní plán Kamenný Újezd v k. ú. Kamenný Újezd, Kosov u Opalic, Krasejovka, Opalice a Otmanka 11.04.2019 - 21.05.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.04.2019 - 04.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.04.2019 - 08.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.04.2019 - 06.05.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice N. Frýda, České Budějovice, oprava střechy 10.04.2019 - 26.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - parkoviště DECATHLON v Českém Vrbném, České Budějovice 10.04.2019 - 26.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Na Sádkách, Na Dlouhé louce, České Budějovice, zřízení parkoviště pro OA 10.04.2019 - 26.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.04.2019 - 13.05.2019 Veřejné vyhlášky Státní instituce
Stanovení-přechodná úprava provozu na místní komunikaci-Lišov 10.04.2019 - 26.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
přechodná úprava provozu ul. Puklicova 10.04.2019 - 26.04.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu částí pozemku p.č. 586 a 587 v k.ú. České Budějovice 5. 10.04.2019 - 26.04.2019 Pronájmy Odbor majetkový
„D3 - SÚD Borek - Středisko správy a údržba dálnice a dálniční oddělení policie“ 10.04.2019 - 25.04.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Stavební povolení „Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ 10.04.2019 - 25.04.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Majetkové vypořádání nemovitostí v rámci dopravní stavby "Jižní tangenat České Budějovice" 09.04.2019 - 26.04.2019
Záměr směny pozemků v k.ú. České Budějovice 3 09.04.2019 - 26.04.2019 Prodej Odbor majetkový
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 09.04.2019 - 30.04.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici II/146,II/148, na MK Čechova,Zahradní,Nová,Krátká-k.ú.Lišov 09.04.2019 - 25.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici III/1555, III/1558, na místní komunikaci-k.ú. Bošilec,Dynín 09.04.2019 - 25.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 5455/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Mánesova, Čechova, Vrchlického nábřeží, U Elektrárny, Budovcova České Budějovice 09.04.2019 - 25.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 5533/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Nádražní, České Budějovice 09.04.2019 - 25.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Litvínovická, České Budějovice, rekonstrukce lávky 09.04.2019 - 25.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Mánesova, České Budějovice, rekonstrukce lávky 09.04.2019 - 25.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtová opatření 09.04.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - bytový dům O. Nedbala, Č. Budějovice 2 08.04.2019 - 24.04.2019 Oznámení Stavební úřad
OZNÁMENÍ O PODANÉ NÁMITCE A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - ZTV Velké Role, Roudné 08.04.2019 - 24.04.2019 Oznámení Stavební úřad
5062/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Roudenská, České Budějovice - Vyhrazené parkování 08.04.2019 - 24.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 2019 08.04.2019 - 25.04.2019 Volby Odbor správní
Stanovení místní úpravy provozu - ulice K. Světlé v Českých Budějovicích 08.04.2019 - 24.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu - ulice Okružní v Českých Budějovicích 08.04.2019 - 24.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Srubec 08.04.2019 - 23.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Dlouhá, České Budějovice, oprava chodníku 08.04.2019 - 24.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Dlouhá, České Budějovice, stavba lodžií 08.04.2019 - 24.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o zahájení řízení o změně č.2 územního plánu Srubec, ve zkráceném postupu pořizování a data konání vřejného projednávávní 08.04.2019 - 15.05.2019 Oznámení Státní instituce
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - obnova části původního koryta Malše a tůní v k.ú. Roudné 05.04.2019 - 23.04.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.04.2019 - 27.04.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.04.2019 - 04.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.04.2019 - 01.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.04.2019 - 29.04.2019 Oznámení Státní instituce
Záměr pronájmu 04.04.2019 - 26.04.2019 Oznámení Sportovní zařízení
Záměr pronájmu 04.04.2019 - 26.04.2019 Oznámení Sportovní zařízení
Retail park České Budějovice 04.04.2019 - 22.04.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Státní instituce
Oznámení - zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání / Lidická tř., ul. Sokolovská, Hrnčířská, Stradonická, Rožnovská, Ke Včelné, České Budějovice / 04.04.2019 - 22.04.2019 Oznámení Stavební úřad
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - čerpací stanice drenážních vod KI, Dívčice 04.04.2019 - 06.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Opatření obecné povahy 04.04.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 04.04.2019 - 21.05.2019 Oznámení Státní instituce
Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek 02.04.2019 - 25.04.2019 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy

Stránky