Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.05.2019 - 18.06.2019 Oznámení Státní instituce
záhájení řízení stavba" Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000-km 2,706)" 22.05.2019 - 06.06.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.05.2019 - 13.06.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.05.2019 - 14.06.2019 Oznámení Státní instituce
Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení / NTL plynovod ul. Kněžská / 22.05.2019 - 07.06.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
ODSH 8025/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, sil. III/00354a, komunikace Otmanka 22.05.2019 - 07.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. V. Volfa, České Budějovice, stavba lodžií 22.05.2019 - 07.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Bartošová, Berkyovi, Cebula, Krokovi, Mačo, Váradiovi 22.05.2019 - 07.06.2019 Veřejná vyhláška Matriční úřad
stanovení místní úpravy provozu v ulici Žižkova tř. v ČB - zajištění svozu tříděného odpadu - 4439 - 2019 22.05.2019 - 06.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
7861/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. (úsek Papírenská - nám. Jiřího z Poděbrad), České Budějovice - obnova VDZ 22.05.2019 - 07.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu III/14330 Litvínovice 21.05.2019 - 05.06.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtová opatření 21.05.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Staovení přechodné úpravy provozu - "Čejkovice III/14545" 21.05.2019 - 05.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí - územní rozhodnutí / kanalizace a ČOV Střížov / 21.05.2019 - 06.06.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Rozhodnutí - územní rozhodnutí / ZTV Roudné Na Paloučku / 21.05.2019 - 06.06.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
7951/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Římovská, Na Blatech a Plavská v Českých Budějovicích - kompletní rekonstrukce ulice Římovská 21.05.2019 - 06.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.05.2019 - 07.06.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Mattoni 1/2 Maraton České Budějovice" 20.05.2019 - 05.06.2019 Veřejné vyhlášky Státní instituce
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. České Budějovice 13 20.05.2019 - 15.07.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.05.2019 - 05.06.2019 Oznámení Státní instituce
Rozhodnutí - schválení stavebního záměru / úpravy bytového domu, ul. N. Frýda / 20.05.2019 - 05.06.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb 20.05.2019 - 28.06.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / sítě elektronických komunikací, Žižkova ul. / 17.05.2019 - 03.06.2019 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.05.2019 - 15.06.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.05.2019 - 06.06.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.05.2019 - 18.06.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení místní úpravy provozu - ul. V. Volfa, České Budějovice, vodorovné dopravní značení V 12c 17.05.2019 - 02.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu v domě Krajinská 23, byt č. 3 o velikosti 2+0 16.05.2019 - 07.06.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.05.2019 - 23.05.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice A. Trägera v Českých Budějovicích, přeložka NN 16.05.2019 - 01.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
7733/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Dr. Stejskala, Široká, Zátkovo nábř. a okolní ulice - Kulturní akce POSOUSEDSKU IV. 16.05.2019 - 01.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - cyklostezka (souběžná s ulicí Jiráskovo nábř.) a Jiráskovo nábř. v Českých Budějovicích 16.05.2019 - 01.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1547/2 v k.ú. České Budějovice 3 16.05.2019 - 30.05.2019 Pronájmy Odbor majetkový
7830/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Hradební a Plachého, České Budějovice - výkop pro provedení izolace objektu 16.05.2019 - 01.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Územní rozhodnutí a stavební povolení - A. Trägera v Českých Budějovicích, odvodnění komunikace 16.05.2019 - 01.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 7543/2019 Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Ledenická, F. Škroupa, České Budějovice 16.05.2019 - 01.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 7646/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. U Špačků, České Budějovice 16.05.2019 - 01.06.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Mlýnské stoce, náměstí Přemysla Otakara II. ČB - 6735 - 2019 16.05.2019 - 31.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu v ČB - "MATTONI 1/2 MARATON 2019" 16.05.2019 - 31.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Sokolský ostrov,České Budějovice, Budějovický majáles 2019 15.05.2019 - 31.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení zdravotnická dokumentace 15.05.2019 - 16.11.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.05.2019 - 13.06.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.05.2019 - 13.06.2019 Oznámení Státní instituce
Rozhodnutí - územní rozhodnutí / Rekultivace odkaliště / 15.05.2019 - 31.05.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - "Vyznačení objízdné trasy z důvodu akce - modernizace II/122 Podeřiště" 15.05.2019 - 30.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodeje části pozemku p.č. 282 v k.ú. České Budějovice 6 15.05.2019 - 31.05.2019 Prodej Odbor majetkový
Výzva - přerušení / přístavba objektu , ul. Boženy Němcové č.p. 1692/38 / 15.05.2019 - 31.05.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o uložení daňové písemnosti 15.05.2019 - 25.05.2019 Oznámení Finanční odbor
Kanalizace Dubné - jihovýchod 15.05.2019 - 30.05.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - podzemní komunikační vedení sítí, ul. Mánesova a Lidická, Č. Budějovice 14.05.2019 - 30.05.2019 Oznámení Stavební úřad

Stránky