Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Rozpočtová opatření 12.11.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o uložení písemnosti 12.11.2019 - 28.11.2019 Oznámení Odbor správní
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice v Českém Vrbném, (prodloužená Otavská), České Budějovice, kabel VN 12.11.2019 - 28.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - bytový dům ul. Hálkova a Nerudova, České Budějovice 3 12.11.2019 - 28.11.2019 Oznámení Stavební úřad
OPRAVNÉ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - ZTV Homole 12.11.2019 - 28.11.2019 Oznámení Stavební úřad
28. výzva IPRÚ České Budějovice 12.11.2019 - 19.12.2019 Oznámení Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Výzva IPRÚ České Budějovice 12.11.2019 - 02.12.2019 Odbor rozvoje a veřejných zakázek
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Plachého, zařízení staveniště z důvodu stavebních úprav bytové jednotky v objektu Plachého 258/11 – viz DIO 12.11.2019 - 28.11.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodeje id. 6/85 pozemku p.č. 1199/12 v k.ú. České Budějovice 4. 12.11.2019 - 29.11.2019 Prodej Odbor majetkový
ODSH 18924/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, sil. II/156, Novohradská 12.11.2019 - 28.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Změna č. 1 územního plánu Vrábče v k. ú. Vrábče a Slavče 11.11.2019 - 27.11.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - STL plynovod - úprava trasy, Dobrá Voda u Č. Budějovice a Č. Budějovice 5 11.11.2019 - 27.11.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - novostavby bytového domu "C", ul. Plukovníka Malého, Č. Budějovice 2 11.11.2019 - 27.11.2019 Oznámení Stavební úřad
18969/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Stropnická v Českých Budějovicích - překop - přípojky inž. sítí 08.11.2019 - 24.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ ZÁMĚR - objekt pro obchod a administrativu, Za Zlaté stoce, České Budějovice 08.11.2019 - 25.11.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
USNESENÍ - PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY - oplocení a opěrná zeď, Jižní ulice, České Budějovice 3 08.11.2019 - 25.11.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Záměr umístění stavby nad částí pozemku p.č. 2914/1 v k.ú. České Budějovice 3 08.11.2019 - 26.11.2019 Pronájmy Odbor majetkový
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Loucká, České Budějovice, kanalizační přípojka 07.11.2019 - 23.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení oznámení nové projednání územního říení a pozvání k ústnímu jednání / KABELOVÉ VEDENÍ NN v ZTV Na Štětkách, Srubec / 07.11.2019 - 25.11.2019 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 07.11.2019 - 29.11.2019 Oznámení Státní instituce
stanovení přechodné úpravy provozu - horkovod Temelín - ČB 4.etapa 07.11.2019 - 22.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
oprava zřejmé nesprávnosti - stanovení přechodné úpravy na silnici III/15531 Roudné 07.11.2019 - 22.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 18737/2019-Stanovení místní úpravy provozu, přechodné dopravní značení, ulice Do Mladého, České Budějovice 07.11.2019 - 23.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH18740/2019-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Ke Studánce, České Budějovice 07.11.2019 - 23.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Uložení písemnosti - stavební povolení v k.ú. Chvalešovice 07.11.2019 - 22.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 06.11.2019 - 29.11.2019 Oznámení Státní instituce
Stavební povolení - Novostavba bytového domu Oskara Nedbala – zpevněné plochy (veřejně přístupné), České Budějovice 06.11.2019 - 22.11.2019 Rozhodnutí Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámaní o uložení písemnosti 06.11.2019 - 22.11.2019 Oznámení Odbor správní
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice A. Trägera v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání) 06.11.2019 - 22.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Čéčova v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání) 06.11.2019 - 22.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Staroměstská v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání) 06.11.2019 - 22.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Holečkova v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání) 06.11.2019 - 22.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Neplachova v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání) 06.11.2019 - 22.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy- oznámení návrhu místní úpravy provozu - Srubec 06.11.2019 - 21.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záplavové území „Kyselá voda, ř.km 0,000 – 15,397 06.11.2019 - 22.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor ochrany životního prostředí
Záměr pronájmu parkovacího stání č. 4 a 9 v objektu Dubenská 2,4, České Budějovice 06.11.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
přechodná úprava provozu, objízdné trasy - přeložka vodovodu (Dálnice D3) silnice Roudné-Vidov 05.11.2019 - 20.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Zborov, Ohrazeníčko 05.11.2019 - 20.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Jižní v Českých Budějovicích 05.11.2019 - 21.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - "silnice č. II/148 Lišov" 05.11.2019 - 20.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice v Českém Vrbném, České Budějovice, vodovodní přípojka 05.11.2019 - 21.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.11.2019 - 21.11.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Na Zlaté stoce, České Budějovice, vybudování vjezdu 05.11.2019 - 21.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 571/2 Sokolský ostrov - oplocený tenisový kurt 05.11.2019 - 05.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - bytový dům, Hraniční ulice, České Budějovice 5 04.11.2019 - 20.11.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Lipenská, České Budějovice, horkovodní přípojka 04.11.2019 - 20.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice v Českém Vrbném, České Budějovice, vodovodní přípojka 04.11.2019 - 20.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Prodloužení kanalizace v obci Vitín 04.11.2019 - 20.11.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Stavební povolení "Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB" 04.11.2019 - 20.11.2019 Rozhodnutí Státní instituce
Rozhodnutí - stavební povolení - Strážkovice 04.11.2019 - 19.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky