Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti 19.09.2019 - 30.09.2019 Oznámení Finanční odbor
Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů na letišti České Budějovice 19.09.2019 - 07.10.2019 Veřejná vyhláška Státní instituce
Rozpočtová opatření 19.09.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o uložení daňové písemnosti 19.09.2019 - 01.10.2019 Oznámení Finanční odbor
Stanovení místní úpravy - "III/14539 v obci Dehtáře" 19.09.2019 - 04.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí o odvolání: "IV. tranzitní železniční koridor, modernizace trati Nemanice I - Ševětín" 18.09.2019 - 04.10.2019 Rozhodnutí Státní instituce
15440/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. a související komunikace v Českých Budějovicích - rekonstrukce - Objízdná trasa pro vozidla nad 6t 18.09.2019 - 04.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Informování o podané žádosti / ZTV pro 6 rodinných domů Slavče / 18.09.2019 - 27.09.2019 Oznámení Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - Den otevřených dveří CB Auto, ulice M. Horákové, České Budějovice 18.09.2019 - 04.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování v ulici K. Štěcha, České Budějovice 18.09.2019 - 04.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení písemnosti 18.09.2019 - 28.09.2019 Oznámení Finanční odbor
Záměr pronájmu prostorusloužícího podnikání v objektu Jirsíkova 243/2, České Budějovice - KD Slavie 17.09.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Jirsíkova 243/2. České Budějovice - KD Slavie 17.09.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště K III 17.09.2019 - 03.10.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Borek, ulice Pod Lesem – obnova vodovodu a kanalizace, včetně přípojek 17.09.2019 - 03.10.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - propojení ul. Hlinská - Hraniční, Č. Budějovice 4 a 5 17.09.2019 - 03.10.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o uložení daňové písemnosti 17.09.2019 - 30.09.2019 Oznámení Finanční odbor
Oznámení záměru "Obchodní centrum - Husova ulice, České Budějovice" 17.09.2019 - 03.10.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - "III/15523 v obci Vidov" 17.09.2019 - 02.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu - "Místní komunikace v obci Záboří" 17.09.2019 - 02.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Dvořáková Helena, Dvořák Josef 17.09.2019 - 03.10.2019 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Hrdějovice 17.09.2019 - 02.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení úpravy provozu - pozemní komunikace v k.ú. Dynín, Bošilec 17.09.2019 - 03.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení pokračování stavebního řízení 16.09.2019 - 02.10.2019 Oznámení Státní instituce
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - optický kabel T-Mobile, ul. Budivojova, Staroměstská, Pražská, Kostelní, Pekárenská a Jírovcova, Č. Budějovice 3 16.09.2019 - 02.10.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné 16.09.2019 - 24.10.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Výběrové řízení 16.09.2019 - 25.10.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 16.09.2019 - 25.10.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti 13.09.2019 - 24.09.2019 Oznámení Finanční odbor
Rozhodnutí o odvolání 13.09.2019 - 30.09.2019 Veřejná vyhláška Státní instituce
15438/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - vnitroblok Komenského v Českých Budějovicích - kanalizační přípojka 13.09.2019 - 29.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Česká, České Budějovice 13.09.2019 - 29.09.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - Mánesova ul. ČB - 15472 - 2019 13.09.2019 - 28.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - pozemní komunikace II/146 (v místě mostu ev. č. 146-011 přes potok před obcí Lišov) a PK II/603 (v místě mostu ev. č. 603-094 přes silnici I/3-D3 u Vitína) 13.09.2019 - 02.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 14926/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na sil. III/14611-Dobrovodská, ul. Suchovrbenské náměstí, Jiřího z Poděbrad, Karla Tomana v Českých Budějovicích, Staré Hodějovice 13.09.2019 - 29.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti 13.09.2019 - 24.09.2019 Oznámení Finanční odbor
Stanovení přechodné úpravy - silnice č. II/122 k.ú. Dříteň 13.09.2019 - 30.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
15354/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Boh. Kafky a Lidická tř. v Českých Budějovicích - přesun zastávek MHD a náhradní trasa MHD 13.09.2019 - 29.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti 12.09.2019 - 23.09.2019 Oznámení Finanční odbor
Oznámení zahájení řízení Lišov - vrtaná studna 12.09.2019 - 30.09.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy 12.09.2019 - 30.09.2019 Veřejná vyhláška Státní instituce
Výzva k vyzvednutí motorového vozidla RZ 3C4 1780 12.09.2019 - 12.11.2019 Oznámení Správa veřejných statků
Výzva k vyzvednutí motorového vozidla RZ 2S3 4309 12.09.2019 - 12.11.2019 Oznámení Správa veřejných statků
Oznámení o uložení daňové písemnosti 11.09.2019 - 23.09.2019 Oznámení Finanční odbor
Výběrové řízení 11.09.2019 - 22.10.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 11.09.2019 - 22.10.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku 11.09.2019 - 16.10.2019 Oznámení Státní instituce
14721/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - B. Němcové (parkoviště Dynamo) v Českých Budějovicích - fotbalové utkání 11.09.2019 - 27.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - bytový dům v ul. Hraniční, České Budějovice 5 11.09.2019 - 27.09.2019 Oznámení Stavební úřad
Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úprav provozu - Dobrá Voda u Českých Budějovic 11.09.2019 - 26.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky