Úpravna vody má nové technologické zařízení

Úpravna vody, která je majetkem města České Budějovice, byla postavena jako záložní zdroj pitné vody. V provozu je už jedenáctým rokem a vodou zásobuje čtvrtinu obyvatel krajské metropole.

Kromě pravidelné údržby a oprav, tam byla letos realizována milionová městská investice. „Tu představuje instalace zařízení na dávkování chlornanu sodného a manganistanu draselného pro zvýšení bezpečnosti provozu a zabezpečenosti kvality vody,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Holický. Voda se do úpravny čerpá ze dvou nedalekých podzemních vrtů v Budějovické pánvi. Každý je hluboký okolo tří set metrů. Její výrobní kapacita v běžném provozu je 50 litrů za vteřinu, v případě potřeby to však může být až 80 litrů. „Voda, kterou získáváme z Budějovické pánve je velmi kvalitní, na úpravně z ní pouze odstraňujeme železo a mangan pomocí dávkování vápenného mléka a dále provzdušněním, usazováním a dvoustupňovou filtrací. Desinfikujeme ji minimálním množstvím chloru,“ doplnil Jiří Lipold, technický ředitel společnosti ČEVAK a.s.

Upravená voda je tlačena čerpadly potrubím profilu 400 milimetrů v délce 5 kilometrů do vodojemu Hosín, ze kterého gravitačně přitéká do vodovodní sítě Českých Budějovic.

 

Stránka byla upravena 15. 3. 2019.