Úprava územního plánu bude veřejně projednána

 

Stávající územní plán schválilo českobudějovické zastupitelstvo 23. března 2000 v souladu s tehdejším platným stavebním zákonem č. 50/1976 Sb. Podle ustanovení § 188 už nového stavebního zákona je možné tento základní rozvojový dokument města upravit podle požadavků aktuálních právních předpisů. Pokud by se tak nestalo do konce roku 2020, přestal by územní plán platit. Aby k této situaci nedošlo, bylo už v roce 2009 přistoupeno k pořizování úpravy územního plánu.

„Předmětem zmiňované úpravy je tedy pouze zajištění souladu s platnými právními předpisy. V podstatě se tedy jedná jen o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města, které vyžaduje zákon,“ vysvětluje náměstek primátora František Konečný. Veřejné projednání se uskuteční 11. května od 15.00 hodin v konferenčním sále hotelu Clarion.