Úprava dopravního značení, omezení provozu, uzavírky

Žadatel o úpravu dopravního značení nebo uzavírku komunikace, musí mít předchozí Policie ČR, vlastníka komunikace, případně příslušného drážního úřadu v případě omezení tramvajové nebo železniční dopravy. V případě uzavírky je také nutné dodat vyjádření orgánu požární ochrany, zdravotnické služby, dopravců linkové veřejné dopravy, pokud jsou úpravou dotčeni.

Pro vydání rozhodnutí odborem doprayv a silničního hospodářství je také nutné dodat zákres situace, ze které vyplývá návrh dopravního značení. U většiny případů je nutné zpracovaní dopravním odborníkem při zohlednění vyhlášky 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 018020.

U uzavírky je třeba dodat přesné označení, určení, dobu trvání, důvod uzavírky a návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, dále jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem k podání žádosti, jeho adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště a bydliště. Musí být uveden harmonogram stavebních prací (jsou-li důvodem uzavírky) obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací. Nutno doložit též souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

Formuláře

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní komunikaci

Žádost o udělení výjimky z místní úpravy provozu na místních komunikacích

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky silnice

Kontakt

Odbor dopravy a silničního hodpodářství, oddělení silničního správního úřadu, Kněžská 19, 3. patro.

Jednotliví pracovníci mají rozdělené kompetence podle území i typu komunikací. 

pracovník

spojení (telefon, e-mail, č.dv.)

 pracovní náplň


 Vedoucí oddělení

 386 804 408
  
 kancelář č. 408 

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad v 
 obvodu:  kú Č. Budějovice 1 (historické jádro), 
 část ČB 6 (oblast ohraničená ul. Rudolfovská,
 Nádražní, Mánesova a řekou Vltavou) 

 Jiří STACH

 386 804 404
 stachj@c-budejovice.cz
 kancelář č. 410

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad v 
 obvodu: část ČB 4 (část Nového Vráta),
 ČB 5 (Suché Vrbné, Nová Pohůrka), ČB 6 (Mladé, 
 Nové Hodějovice) 

 

 

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice,
 Kaliště, Třebotovice; obce (pouze jako
 speciální stavební úřad)

 Ing. Zuzana
 BARTÁKOVÁ

 386 804 409
 bartakovaz@c-budejovice.cz
 kancelář č. 411

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice

 

 

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad v 
 obvodu: ČB 3 (Pražské předměstí, Kněžské
 Dvory, Nemanice), část ČB 4 (Husova kolonie,
 část Nového Vráta)

 Ing. Jindřich
 ŠIMÁNEK

 386 804 407
 simanekj@c-budejovice.cz
 kancelář č. 412

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad v 
 obvodu: ČB 2 (Čtyři Dvory, Vltava, Šumava, 
 Máj), České Vrbné, Haklovy Dvory

 Ing. Pavel
 HORÁK

 386 804 403
 horakp@c-budejovice.cz  
 kancelář č. 410

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 7 (Rožnov, Krumlovské 
 předměstí) 

 

 

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu: Pražské předměstí po Pekárenskou a ČB 2 mezi Branišovskou a Litvínovicemi.
Ing. Petra Lukschová

386 804 434
lukschovap@c-budejovice.cz
kanc.416

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu – venkov – obce západně od silnice I/20 a I/3 – jih.

Úřední hodiny

Pondělí    8:00  17:00 
Středa 8:00  17:00 
Pátek 8:00  11:30 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/1997 Sb., § 80-85
Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
Vyhl. č. 30/2001, kterou se provádí zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.