Tísňová péče se rozšiřuje do okolních obcí

Českobudějovické Centrum sociálních služeb Staroměstská (CSS) poskytuje už třetím rokem  tísňovou péči pro občany. Tato služba představuje nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový  monitoring seniora v jeho domácím prostředí a umožňuje  hlasovou komunikaci v případě  náhlého zhoršení jeho zdravotního stavu nebo schopností. V případě akutní krizové situace používá klient tísňové tlačítko, kterým se spojí přímo s dispečinkem tísňové péče. Ten zajišťují zdravotní sestry v CSS. "Je to služba velmi potřebná a také vyhledávaná. Proto schválili českobudějovičtí zastupitelé možnost jejího zeefektivnění a rozšířili okruh osob. V praxi to znamená, že ji kromě místních obyvatel , mohou využívat další klienti  žijící na území správního obvodu magistrátu. Tento záměr finančně podpořil i Jihočeský kraj ze svého grantového programu akčního plánu rozvoje částkou padesát tisíc korun. Peníze jsou určeny především na šíření osvěty o této službě,"vysvětluje náměstek primátora Rudolf Vodička s tím, že cílem  programu je umožnit klientům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím  prostředí s akcentem na dostupnost terénních sociálních služeb."V těchto dnech kontaktujeme hlavně starosty z okolních obcí  a vysvětlujeme jim podstatu  funkcí systému, rozsah zajišťovaných činností, ale i  výší úhrady za tuto službu, která pro obyvatele města jihočeské metropole představuje částku dvě stě korun. Senioři z okolních obcí by za ni zaplatili pět set korun a někteří starostové nevylučují možnou finanční spoluúčast na úhradě, což vnímám jako vstřícné gesto, "říká ředitelka CSS Staroměstská Iva Jirovská. V současné době využívá služeb tísňové péče na území města přes šedesát seniorů.