Strategický plán projedná veřejnost

Už v letošním květnu byly zahájeny intenzívní práce na novém Strategickém plánu Českých Budějovic, důležitém dokumentu, který stanoví hlavní směry rozvoje města v nadcházejících letech.

„Od počátku prací  se snažíme otevřeně a co nejvíce o přípravě strategie informovat odbornou i laickou veřejnost,“říká Ivana Popelová, náměstkyně primátora a dále dodává, že v rámci nově vznikajícího Plánu se uskutečnilo rozsáhlé dotazníkové šetření mezi obyvateli, jehož výsledky, stejně jako další informace, jsou dostupné na webových stránkách města nebo webu zpracovatele, společnosti KP projekt s.r.o. V současné době jsou už připraveny hlavní obrysy nové strategie jihočeské metropole v podobě čtyř programů rozvoje a jejich dílčích záměrů. „Prioritami se staly například doprava, ale i faktory spolupodílející se na formování kvality života ve městě. Jsou to třeba podmínky pro bydlení, trávení volného času či dostupnost různých typů služeb,“ upřesňuje náměstkyně s tím, že stranou rozhodně nezůstaly ani  témata rozvoje místní ekonomiky, cestovního ruchu nebo ochrany životního prostředí a historického dědictví.

„Postupně se dostáváme do konečné fáze přípravy a dosažené výsledky bychom proto nyní rádi prodiskutovali i s občany našeho města, které zveme na veřejné projednání. To se uskuteční v pondělí 26. listopadu 2007 od 16.30 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově historické radnice,“dodává Vladimír Zdvihal, předseda výboru pro strategické plánování a rozvoj. Součástí projednávání bude i losování a  následné předání odměn těm, kteří se aktivně podíleli na dotazníkovém šetření.