Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení“), v ustanovení článku 7 odst. 1 ukládá příslušným orgánům členských států zveřejnit v předepsaném rozsahu souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, o vybraných provozovatelích veřejných služeb, o platbách kompenzací a výlučných právech poskytnutých uvedeným provozovatelům veřejných služeb prostřednictvím kompenzace. V návaznosti na toto nařízení upravuje zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou.

Statutární město České Budějovice

  • a) v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení a § 3 odst. 1, 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou provozovanou autobusovými linkami městské hromadné dopravy a veřejnou drážní osobní dopravou provozovanou trolejbusovými linkami městské hromadné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje,
  • b) v návaznosti na čl. 3 odst. 2 nařízení kompenzuje ztrátu vzniklou dopravci na základě poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou provozovanou autobusovými linkami městské hromadné dopravy a veřejnou drážní osobní dopravou provozovanou trolejbusovými linkami městské hromadné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje.

ad a)

Veřejné služby v oblasti městské hromadné dopravy pro statutární město České Budějovice zajišťoval v období roku 2019 dopravce Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice, a to na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028.

Dopravci bylo v roce 2019 vyplaceno v rámci vyrovnání za veřejné služby:

Rekapitulace výsledné kompenzace pro Dotčený kalendářní rok 2019

Položka trolejbusová MHD autobusová MHD celkem
  tis. Kč km tis. Kč km tis. Kč km
Statutární město Č. Budějovice 140777 2425525 111753 2669687 252530 5095212
Čistý příjem 0 0 0 0 0 0
Celkem 140777 2425525 111753 2669687 252530 5095212

Kompenzační platba na 1 km v roce 2019 činila u autobusové MHD 41,86 Kč a u trolejbusové MHD 58,04 Kč.

ad b)

Úhrada probíhala na základě výchozích finančních modelů a výkazů skutečných nákladů a výnosů zpracovaných dle citované Smlouvy o závazku veřejné služby.

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 1. 4. 2020.