Sociální odbor letos vyplatil už 217 milionů korun

Od začátku letošního roku do 30. září 2007 vyplatil odbor sociálních věcí  na dávkách sociální péče celkem 217 milionů korun. "Největší položkou je dávka, která je vyplácena s účinností zákona č. 108/2006 Sb. od 1.1.2007 a to příspěvek na péči , dříve zvýšení důchodu pro bezmocnost. Tuto dávku vyplácíme z pozice obce s rozšířenou působností čtyřem tisícům příjemců a k poslednímu září  jim bylo vyplaceno 162 milionů. Do 30.dubna 2007, to znamená do doby určené k přehodnocení dávek podle původního zákona o sociální potřebnosti, bylo na dávkách sociální péče vyplaceno 3,8 milionů,  a to pro sociálně potřebné rodiny s dětmi a jednotlivce. S účinností zákona č. 111/2007 o pomoci v hmotné nouzi  byl vyplacen  příspěvek na živobytí ve výši  8 milionů , doplatek na bydlení 1,25 milionů a mimořádná okamžitá pomoc  800 tisíc korun,"shrnuje vedoucí odboru sociálních věcí českobudějovického magistrátu Pavla Mikšátková s tím, že  další dávky sociální péče jsou vypláceny zdravotně postiženým občanům. "Tato částka přesahuje  41 milionů , přičemž nejvyšší odčerpanou položkou je  29 milionů jako příspěvek na provoz motorového vozidla. Téměř 7 milionů připadlo na příspěvek na zvláštní pomůcky a přes 4 miliony na příspěvěk na nákup,opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,"dodává Pavla Mikšátková