Smlouva o parkování podepsána

Dnes (17. 2.) podepsal primátor města Miroslav Tetter smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem a pražskou akciovou společností Parking Praha, která vyhrála veřejnou zakázku a která bude pro město spravovat, provozovat, udržovat a rozvíjet systém placeného stání motorových vozidel na místních komunikacích. Jak při této příležitosti primátor uvedl, cílem spolupráce je dosáhnout, aby systém parkování na vyhrazených plochách ve vnitřním města bezvadně fungoval. "Očekáváme, že na těchto plochách budou dodržovány zásady parkování, že se fima postará o řádný chod a údržbu parkovacích automatů, zajistí výběr peněz z nich a jejich převedení na účet města, na vlastní náklady zajistí dostatečný počet "botiček", které bude také nasazovat automobilům určeným strážníky městské police," vyjmenoval primátor některé z hlavních činností partnera. Smluvně je zajištěn minimální roční přínos do městské pokladny ve výši 11 miliónů korun. Služba společnosti Parking Praha, a.s., poběží  v nepřetržitém, čtyřiadvacetihodinovém provozu.  Původně měly na starost nejnutnější agendu správy parkování Veřejné služby města. Podle primátorových slov přinese časem tato změna jednotný, integrovaný a regulovatelný systém parkování na území města. "A to to je hlavní, co potřebujeme a co tady dopusud chybělo," dodal. Firma Parking Praha, a. s., vytvořila v krajském městě dceřinnou společnost. Stará se též o parkovací systém v Českém Kumlově.