Školství

Zápis dítěte do mateřské školy

/ Přihlášky se podávají na jednotlivé mateřské školy. / Více

Zápis dítěte do základní školy

/ Informace o termínu zápisu se zveřejňují s několikaměsíčním předstihem. Zapsat dítě lze na jakoukoliv školu. / Více

Trvalé umístění a hlídání dítěte v jeslích

/ Děti je možné do jeslí buď trvale umístit až na 9 hodin v pracovní dny nebo pouze na hlídání na max. 5 dní za měsíc. / Více

Úplata za vzdělávání v mateřské škole

/ Vzdělání v mateřské škole probíhá za úplatu, bezúplatné pouze v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Snížit nebo prominout úplatu lze u dětí ze sociálně slabých rodin či v pěstounské péči anebo u postižených.\n / Více