Sběrné dvory

Stabilní sběrné dvory

Stabilní sběrné dvory provozuje společnost FCC České Budějovice, s.r.o., Dolní 1, 370 04 České Budějovice na těchto adresách:

Dolní 1

Švábův Hrádek (areál bývalé skládky)

Plynárenská ( S. Vrbné )

Provozní doba:

 

letní období   letní období (1.4.-31.10)          zimní období (1.11. - 31.3.) 

po - pá  8:00 - 20:00                             8:00 -18:00

so  8:00 - 12:00                             8:00 - 12:00

ne 13:00 - 19:00                           14:30 - 18:00

Na sběrné dvory mohou využívat všichni občané starší 18-ti let s  trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích (při vjezdu je nutné se prokázat dokladem totožnosti  s vyznačeným trvalým bydlištěm). Odpad však nesmí pocházet z činnosti  právnických osob.

Na sběrné dvory je možno odkládat jakékoliv odpady včetně nebezpečných (např. barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množstí. Za přiměřené množství se považuje cca přívěsný vozík za osobní automobil.

V případě, že občan potřebuje odložit větší množství  odpadu je nutný souhlas Magistrátu města, který na požádání vydá odbor správy veřejných statků ( oddělení veřejné zeleně a odpad. hospodářství ).

Při odvozu odpadu nákladním automobilem na sběrný dvůr je nutno postupovat jako v předchozím případě.

Na sběrné dvory je zaroveň možné odkládat biologické odpady rostlinného původu ( tráva, listí, větve apod.)

Při vjezdu na sběrný dvůr je nutné dbát na pokyny pracovníků firmy .A. S. A. České Budějovice s. r. o. 

V případě dalších dotazů  se můžete obrátit na pracovníky odboru správy veřejných statků ( tel.386 802 516, 386 802 502)