Rozvojový plán poprvé on-line

Veřejné projednání Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na období 2008 - 2013 , které se uskuteční 21. května 2008 od 14.00 hodin v radnici,  bude vůbec poprvé v historii vysíláno  on-line.  "Občané budou mít možnost nejen sledovat přenos z obrazovky počítače, ale  mohou se i aktivně zapojit do diskuze. Stačí, aby během  jednání zaslali  elektronicky svůj dotaz přímo do jednací síně.Kontaktní e-mail  je  rpss@c-budejovice.cz ,"říká primátor Juraj Thoma s tím, že dosud mohli občané sledovat on-line přenosy ze zasedání městského zastupitelstva. "Věřím, že lidé tuto novinku ocení a do debaty se zapojí. Odkaz s adresou ,  na které bude možné veřejné projednávání sledovat ,  bude umístěn na hlavní stránce webu města ČB www.c-budejovice.cz  a na portále RPSS – http://rpss.c-budejovice.cz ," dodává náměstek Rudolf Vodička a zdůrazňuje, že se  jedná o  vůbec  první on-line přenos veřejného projednávání komunitního plánu  sociálních služeb v rámci celé České republiky.