Rozhodnutí hejtmana o nebezpečí vzniku požáru zůstává nadále v platnosti