Reakce města na prohlášení Forum Energy k Teplárně České Budějovice

Důrazně odmítáme opakovaně nepravdivé, zavádějící a manipulativní informování novinářské veřejnosti, kterého se jak ve vztahu ke statutárnímu městu České Budějovice a jeho představitelům, tak ve vztahu k akciové společnosti Teplárna České Budějovice cíleně a čistě účelově dopouštějí zástupci společnosti Forum Energy, s.r.o.

Ve včerejším (15.8.2011) tiskovém prohlášení „opomněl“ tiskový mluvčí Forum Energy uvést hned několik zásadních informací, které ovšem na tuto společnost vrhají zcela odlišné světlo, než ve kterém sebe sama veřejně prezentuje.

1. Jednání, původně dlouhodobě naplánované na pondělí 15. srpna, se neuskutečnilo jednoduše proto, že ho po konzultaci se zástupci Forum Energy v pátek 12. srpna večer zrušila advokátní kancelář, jež tuto společnost na schůzkách s městem zastupuje.

2. Vzhledem k tomu, že společnost Forum Energy přes několikeré výzvy představitelů města opakovaně odmítá uvést totožnost své konečné ovládající osoby a protože tato společnost pověřila jednáním o teplárně advokátní kancelář, je zcela pochopitelné a z hlediska řádné správy městského majetku jedině správné, že i město České Budějovice na jednáních s Forum Energy zastupuje právní zástupce, který je také zmocněn k projednání návrhů společnosti Forum Energy na stabilizaci situace v teplárně. Konečné rozhodnutí o těchto návrzích však náleží samozřejmě pouze městu České Budějovice. Právním zástupcem města je renomovaná advokátní kancelář BBH, která uspěla ve standardním výběrovém řízení vyhlášeném v souladu s platnou legislativou. BBH je mezinárodními právními ratingovými agenturami dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších českých právních kanceláří.

3. Výzvy a vzkazy, které primátorovi stotisícového města dramaticky adresuje tiskový mluvčí (!) Forum Energy, pak jen podtrhují celkový dojem, který z jednání této společnosti musí získat každý nezaujatý člověk. Přestože společnost Forum Energy navenek deklaruje úsilí o stabilizaci situace v českobudějovické teplárně a jednání s naším městem jako majoritním akcionářem teplárny si sama vyžádala, doposud městu nepředložila konkrétní smysluplné návrhy a jsou to právě její zástupci, kteří navíc jméno této městské společnosti s velkým gustem poplivávají.

Město České Budějovice se však i přes tyto velmi nevybíravé útoky nebrání žádným vážně míněným jednáním, která by vedla ke stabilizaci situace v městské teplárně.

V Českých Budějovicích 16. srpna 2011

Juraj Thoma, primátor města (Občané pro Budějovice)
Miroslav Joch, 1. náměstek primátora zodpovědný za finance a majetek města (ČSSD)
Petra Šebestíková, předsedkyně finančního výboru městského zastupitelstva (TOP 09)